Bestyrelsen i Middelalderarkæologisk Forum

Foreningsåret 2018/2019

 

Formand: Cecilia Garney

Næstformand: Johan Sandvang Larsen

Sekretær: Mathias Svane Hansen

Kasserer: Erik Jensen

Menigt bestyrelsesmedlem: Poul Christian Thomsen (redaktør)

Menigt bestyrelsesmedlem: Cathrine Frederiksen

Menigt bestyrelsesmedlem: Serena Jepsen

Suppleant: Inger Laigaard

Suppleant: Emma Husted

Suppleant: Ellen Thorkilsen

 

Bestyrelsesnyt

Siden årsmødet har bestyrelsen arbejdet med visionerne. Herudover kan det nævnes, at der arbejdes på de nævnte udgivelser. Først og fremmest er arbejdet på de større udgivelser, men skabelsen af det nye nummer af Anno Domini er også så småt begyndt.