karin poulsen middelalderlig bydel nord volden århus byarkæologi middelalder befæstning bebyggelse gadeforløb institution bebyggelsesstruktur

Karin Poulsen:

Den middelalderlige bydel nord for volden i Århus

 

210 x 297 mm, 138 s., 380g, ill. (S/H og farve), 2011

 

I denne bog sammenfattes de arkæologiske iagttagelser relateret til den bymæssige bebyggelse nord for Århus' middelalderlige voldforløb. Bebyggelsens karakteristika sættes i relation til andre kendte middelalderlige forstadsbebyggelser.

Pris (ekskl. forsendelse): DKK 150,-

Medlemspris (eksl. forsendelse): 120,-

 

Vejledende forsendelsesomkostninger:

Danmark: DKK 40,-

Udland: DKK 70,- (hertil udlandsgebyr på DKK 40,-)

Bestilling

Ja