Middelalder-

arkæologisk

Forum

Moesgård Allé 20

DK-8270 Højbjerg

 

Giro: 4 66 23 42 (Danske Bank)

Bankkonto: Reg.nr. 1551 Kontonr. 4662342.

MobilePay: 30852

 

Henvendelse bedes gå via formularen (E-mail: middny@hotmail.com)

I særlige tilfælde kontakt da:

Tlf: +45 60703881 (Kasserer Johan Sandvang Larsen)