Middelalderudgivelser

Vi udgiver så meget, som vi kan, men vi er ikke alene. Vi vil derfor gerne fremhæve nogle af de interessante udgivelser, der kommer fra andre forlag.
Vi vil først og fremmest gerne henvise til indkøb hos udgiver, da det giver bedst muligt økonomisk grundlag for de enkelte forlag.
Ellers vil vi gerne henvise til egne søgninger.

For danske udgivelser er www.bogpriser.dk rigtig god ellers www.amazon.co.uk.

Juli 2017

Lisbeth M. Imer: Peasants and Prayers, The inscriptions of Norse Greenland

Lisbeth M. Imer: Peasants and Prayers, The inscriptions of Norse Greenland

2017, 349 sider, Syddansk Universitetsforlag og Nationalmuseet.

 

Skrivefærdighederne hos de grønlandske nordboer har ikke manglet. I alt 160 indskrifter er det blevet til indtil videre. I bogen præsenteres først den grønlanske baggrund og er fulgt af en diskussion af de grønlandske sær-præg, som kan findes i materialet og ikke mindst indlæringen af runekunst-en. Måske mest relevant er det hele 200 sider lange katalog med sin egen indledning, som diskuterer den bedste dokumentations og undersøgelses-metode af både artefakter og runer.

Juni 2017

Laurids Kristian Fahl og Peter Zeeberg (red.): Danmarks riges historie 1

Laurids Kristian Fahl og Peter Zeeberg (red.): Danmarks riges historie 1

2017, 478 sider, Aarhus Universitetsforlag.

 

Bogen er blot den første af tre bind, der er uddraget af Ludwig Holbergs 2500 sider lange Danmarkshistorie. I bindet kan man læse om Christian IV’s liv i stort og småt i alt fra deltagelsen i Trediveårskrigen til farven på prinsens sokker. De følgende bind udkommer samtidig med Nyhedsbrevet i juli og det sidste af de tre bind udkommer til august. Se også generelt på de 22 bind, som planlægges i serien om Holbergs værker.

 

Benedicta Pécseli (red.): Børn, kulturarv og museer - ny antologi

2017, 96 sider, Historielab.dk.

Bogen kan hentes på: http://historielab.dk/wp-content/uploads/2017/06
/HistorieLab-Antologi-A4_lowres.pdf

 

Bogen er lidt udenfor kategori ift. de bøger, som normalt præsenteres i Nyhedsbrevet, men den er ikke desto mindre vigtig. I bogen præsenteres og diskuteres den måde, som formidlingen til børn kan forbedres. Den første tredjedel af bogen præsenterer teorier og metoder til at møde børn og skabe en interesse og følelse af tilgængelighed for dem på museerne i modsæt-ning til, hvad der er så nemt at skabe. I de sidste to tredjedele af bogen præsenteres forskellige eksempler på, hvordan man succesfuldt inddrager børn i museumsoplevelsen.

Maj 2017

Mikael Kristian Hansen: Kongernes teater under renæssancen og barokken

Mikael Kristian Hansen: Kongernes teater under renæssancen og barokken

2017, 231 sider og velillustreret, Teatermuseet

 

I nutidens danmark er magtpolitikken påvirket dybt af den måde, som medierne påvirker det politiske system. Medierne derimod var meget mindre i fortiden, men en af dem var teatret. I bogen udforskes den måde, som europas hoffer blev påvirket af teatret ud fra dansk fokus.

Morten Lander Andersen: På tur i reformationens København

Morten Lander Andersen: På tur i reformationens København

2017, 150 sider, Frydenlund.

 

Byer vokser og ændrer sig meget i løbet af århundrederne. Det kan gøre det meget svært at finde rundt i hvad, der foregår hvor, selvom vi som fagfolk er lidt bedre til at finde rundt. Med bogguiden får man muligheden for at følge nogle af reformationens begivenheder med et københavnsk fokus og igennem en vandring til de historiske steder, det reelt er foregået.

Hans Krongaard Kristensen: Tvilum Kloster

Hans Krongaard Kristensen: Tvilum Kloster

2017, 144 sider, Jysk Arlæologisk Selskab.

 

Augustinerklostret i Tvilum blev nedlagt i 1537 – lige efter Reformationen. Kirken blev omdannet til sognekirke, mens klosterbygningerne hurtigt blev revet ned, og kirkegården bredte sig ind over tomten. Ved en række målret-tede udgravningskampagner i årene 1990-1993 blev der skabt overblik over placeringen af klosterbygningerne i hovedanlægget og et par andre kon-struktioner syd for dette. Det egentlige klosteranlæg viste sig at være betyd-eligt større, end man ud fra kirkebygningen kunne forvente.  Som noget ganske specielt blev en væsentlig del af undersøgelserne gennemført i gange og friarealer på kirkegården. Bogen er skrevet af lektor emeritus ved Aarhus Universitet Hans Krongaard Kristensen, der også i sin tid ledede udgravningerne.

April 2017

Søren Nørby og Jakob Seerup: For flaget og Danmark – Søværnet dag for dag gennem 500 år

Søren Nørby og Jakob Seerup: For flaget og Danmark – Søværnet dag for dag gennem 500 år

2017, 240 sider og velillustreret, Forsvarsakademiet.

 

Flåden er det ældste officielt oprettede forsvarsværn i Danmark, og den har været aktiv lige siden Kong Hans officielt oprettede den i 1510. Bogen er letlæsning af den senere danske flådehistorie i modsætning til den ovenfor nævnte dybe dagbog. Mellem de dag for dag beskrevne begivenheder i den danske flådehistorie er faktasektioner omkring flådens historie og termer. Et samlet opslagsværk for dem med interesse i flådehistorie, der opdaterer en bog om flådens historie fra 2011.

 

Grethe Jacobsen & Ninna Jørgensen (red.): Kvindernes renæssance og reformation

Grethe Jacobsen & Ninna Jørgensen (red.): Kvindernes renæssance og reformation

2017, 372 sider, Museum Tusculanums Forlag.

 

Med baggrund i en kort præsentation af kvinderne i den europæiske historie i perioden 1500-1650 præsenteres et bredt spektrum af forskellige artikler handlende om de danske kvinder i perioden.  Bogen er inddelt i sektionerne renæssance og reformation, og det diskuteres hvor aktive kvinder har været indenfor de to samtidige bevægelser. Det sker ud fra yderst varierede em-ner, der omhandler alt fra periodens musik, litteratur, arkitektur, såvel som til dens sociale, politiske og religiøse liv.

 

Marts 2017

H.C. Gulløv, Poul Olsen, Niels Brimnes, Per Hernæs, Mikkel Venborg Pedersen og Erik Gøbel (red.): Danmark og kolonierne

H.C. Gulløv, Poul Olsen, Niels Brimnes, Per Hernæs, Mikkel Venborg Pedersen og Erik Gøbel (red.): Danmark og kolonierne

2017, 5 bd. 2000 sider – ca. 400 pr. bd., velillustreret, Gads forlag.

 

De fem bind dækker dybden og bredden af den danske kolonihistorie fra starten under Christian IV i 1600-tallet og frem til afslutningen? Af de fleste af kolonierne ved starten af det 20. århundrede. Fire af bindene hand-ler om selve kolonierne mens det sidste handler om den påvirkning det at være kolonination har haft på det danske rige derhjemme. Det nye grund-værk til dem, der har interesse i den danske kolonihistorie. Bøgerne giver en nuanceret beskrivelse og stiller de kritiske spørgsmål, der er nødvendige ift. det moralske i kolonier.

Karsten Skjold Petersen: Det ulykkelige slag - Helsingborg 1710

Karsten Skjold Petersen: Det ulykkelige slag - Helsingborg 1710

2017, 240 sider og velillustreret, Gads forlag.

 

Det sidste alvorlige forsøg på at tage kontrollen med de østdanske provins-er endte med et brag i 1710. Slaget stod udenfor Helsingborg, og på trods af dansk overlegenhed endte det med et tab. Efter det efterfølgende så kendte hestedrab i byen selv blev der hurtigt sat gang i en undersøgelse af, hvad der mon gik galt. De kilder er hovedgrundlaget for bogen, som er en opdatering af den tidligere hovedbog fra 1903. Bogen er grundig og er en klassisk bog for de, der er intereserede i krigshistorie.

Martin Schwarz Lausten: Luther og Danmark i 500 år

Martin Schwarz Lausten: Luther og Danmark i 500 år

2017, 320 sider, Gads forlag.

 

Fra vores fremmeste nulevende kirkehistoriker kommer der en ny bog i forbindelse med reformationsåret. Religion er aldrig en simpel størrelse. Det er ikke mindst tilfældet med reformationen og oversættelsen af biblen til nationalsprog, så alle kunne læse guds ord. Læsningen af biblen er skift-et meget siden de oprindelige theser blev slået op for nu snart 500 år siden. Ved gentagne nedslag i den nu 500-årige historie er beskrevet hvordan den protestantismen har udviklet sig lige fra de tidligste over Brorson, Grundt-vig, Kirkegård og mange flere. Bogen er en interessant vandring i, hvad det vil sige, at være dansk troende.

 

Palle Birk Hansen: Næstved Museum 1917-2017

Palle Birk Hansen: Næstved Museum 1917-2017

2017, 143 sider, Næstved Museumsforening.

 

I bogen beskrives Næstved Museums historie fra den oprindelige interes-seforening over museet og fusionen med de sydøstsjællandske museer til Museum Sydøstdanmark i 2012. Det er den klassiske historie om, hvordan et museum bliver til og finder sig til rette med forskning og udgravninger i det lokale område. Museets historie har været lige så kompliceret som de mange andre danske museer og er værd at læse.

Umberto Albarella, Mauro Rizzetto, Hannah Russ, Kim Vickers, Sarah Viner-Daniels (eds): The Oxford Handbook of Zooarchaeology

Umberto Albarella, Mauro Rizzetto, Hannah Russ, Kim Vickers, Sarah Viner-Daniels (eds): The Oxford Handbook of Zooarchaeology

2017, 864 sider og let illustreret i s/h, OUP Oxford.

 

Bogens indhold udgør en status i forskningen i det vigtige emne. Ikke blot indeholder bogen en opdatering på fagets historie, men fremtidens mulig-heder og udfordringer tages også op. Herefter følger en beskrivelse af fag-ets metoder og ikke mindst en oversigt over vigtige termer. Bogen er på den måde en vigtig informationskilde til at opdatere videnen hos fagperson-er. For de af os, som arbejder i felten vil bogen være en kilde til de mulig-heder, der findes i de knoglematerialer, som vi graver frem.

Februar 2017

Inger Lyngdrup Nørgård: Beskyt de værdige fattige! Opfattelser og behandling af fattige i velgørenhed, filantropi og fattigvæsen i København 1770-1874

Inger Lyngdrup Nørgård: Beskyt de værdige fattige! Opfattelser og behandling af fattige i velgørenhed, filantropi og fattigvæsen i København 1770-1874

2017, 269 sider og velillustreret, Syddansk Universitetsforlag.

 

Understøttelse af fattige- og folk uden arbejde har og er til konstant diskus-sion. Selv i fortiden har der været mange meninger om og løsninger af de problemer, som fattigdom skaber. Særligt opdelingen af værdige og uvær-dige er relevant også for nutiden. Forfatteren har i bogen behandlet under-støttelsen som helhed fra 1771, hvor området blev gennemgående reforme-ret og lavet en grundig analyse af emnet fordelt på tre hovedperioder. Bogen er grundig og giver et særdeles godt overblik over den udvikling i tænkning og praktisk løsning, der er bragt til emnet i perioden.

Ulla Houkjær: Fajancer fra Holland, Frankrig og Tyskland 1600-1800

Ulla Houkjær: Fajancer fra Holland, Frankrig og Tyskland 1600-1800

2017, 416 sider og velillustreret, Designmuseum Danmark.

 

Bogen er en kærkommen opdatering på et emne, som ellers ikke får meget opmærksomhed i forskningen. Den kan siges at være en opfølgning af den over 100 år gamle Keramiske Håndbog af Emil Hannover. Bogen består af flere dele heraf fremstilling og teknik. Yderligere beskrives i bogen den stilmæssige udvikling af den mest dekorative gruppe lertøj mellem middel-alderens gods og nutidens porcelæn med dens storhedstid i 1700 tallet. Bogen afsluttes af et stort katalog med over 250 fajancer.

Hans Chr. Bjerg og Tor Jørgen Melien (red.): For Kongen og Flåten – Matros Trosners dagbok 1710-1714

Hans Chr. Bjerg og Tor Jørgen Melien (red.): For Kongen og Flåten – Matros Trosners dagbok 1710-1714

2017, 912 sider i 2 bd., Fagbokforlaget, Bergen.

Originalkilden kan ses gratis på: https://www.arkivverket.no/utforsk-arkivene/norges-dokumentarv/matros-trosners-dagbok-1710-1714

 

De to bind udgør samlet set en af de bedste kilder til den dansk-norske flådes historie indefra i starten af 1700 tallet. Dagbogen er illustreret med en mængde tegninger, og er på den måde en utrolig kilde til slaget i Køge Bugt i 1710. De viser desuden også skibe, flagføring og meget mere. Dag-bogen komplimenteres af en efterforskning efter den oprindelige forfatter, som viste sig at være broderen til den, som man oprindeligt havde tænkt som forfatter. Til slut kan nævnes, at de to redaktørers kapitler er udgivet på norsk selvom kun den ene er nordmand. Dagbogens sprog er oversat til nutidsdansk.

Januar 2017

Conor Byrn: Queenship in England: 1308–1485 Gender and Power in the Late Middle Ages

Conor Byrn: Queenship in England: 1308–1485 Gender and Power in the Late Middle Ages

2017, 148 sider, MadeGlobal Publishing.

 

Kongerne er typisk dem, der er forsket mest i, men bag enhver konge er en dronning. Gennem perioden er der i alt 9 dronninger. Bogen beskriver og diskuterer hvordan deres rolle og betydning skiftede og blev influeret af tiderne i løbet af perioden. Magt og køn er stærke emner, og det hele er sat midt i den dramatiske periode, hvor England er præget af hhv. hundredårskrigen og War of the Roses.

Sivald Grøsfjeld: Sagakritikkens historie : hovedlinjer i norsk og nordisk forskning på sagaenes troverdighet fra Torfæus til vår tid

Sivald Grøsfjeld: Sagakritikkens historie : hovedlinjer i norsk og nordisk forskning på sagaenes troverdighet fra Torfæus til vår tid

2017, 432 sider, Sagabok.

 

De nordiske sagaer opfattes meget forskelligt blandt forskere. De seneste årtiers post-processualisme og internettets fremkomst har skabt den illu-sion, at kritik ikke har eksisteret før. Det er imidlertid ikke helt sandheden. I bogen bruger Grøsfjeld nedslag i den historiske brug af sagaerne. Brugen af sagaerne i forsøget på at nå den forhistoriske virkelighed har været ud-bredt, men det har ikke været uden sine kritikere selv iblandt tidlige forsk-ere. I bogen præsenteres forskningen og kritikere fra 1600-tallet og frem til i dag, og kan bruges til at give stof til eftertanke for historiske kilder i det hele taget.

December 2016

Jørgen Burchardt: Gods på vej. Vejtransportens danmarkshistorie

Jørgen Burchardt: Gods på vej. Vejtransportens danmarkshistorie

2016, tre bind 1518 sider, første bind 506 sider, Danmarks Tekniske Museum/ Forlaget Kulturbøger

 

Trebindsværket er et monumentalt værk, der dækker transporten fra de tid-ligste tider til den nyeste periode. Det første bind tager de enkelte transport-midler og beskriver med god struktur udviklingen indtil vi er nået det 20. århundrede. De øvrige bind beskriver alt fra teori metode og forskning og den moderne tids transport. Er man interesseret i transport som helhed med et fokus på den nyeste er det værket, som man har brug for.

 

Michael Andersen, Hans Mikkelsen (red.): Hedensted Kirke - Undersøgelser og restaureringer

Michael Andersen, Hans Mikkelsen (red.): Hedensted Kirke - Undersøgelser og restaureringer

2016, 157 sider og rigt illustreret, Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab.

 

Kirkeudgravningernes storhedstid er efterhånden nogle årtier gammel, og det er derfor usædvanligt, når der er store udgravninger i det indre af kir-kerne. En undtagelse er indlæggelsen af gulvarme i Hedensted kirke, som førte en næsten komplet udgravning af kirkens indre med sig i 2007-08. Undersøgelsen selv og den tidligere undersøgelseshistorie er præsenteret i bogen, som foruden selve kirkens historie indeholder kapitler om kalk-malerier, klokkestøbning, mønter og makrofosiler mm.

Jette Linaa: Urban Consumption - Tracing urbanity in the archaeological record of Aarhus c. AD 800-1800

Jette Linaa: Urban Consumption - Tracing urbanity in the archaeological record of Aarhus c. AD 800-1800

2016, 240, Aarhus Universitetsforlag.

 

Hvad udgør egentlig forskellen mellem land og by? Det udforskes gennem bogens brug af otte udgravninger fra Århus midtby og syv udgravninger i oplandet til sammenligning. Manglerne i naturvidenskabelige dateringer opvejes ved brugen af dybe keramikstudier, som placerer lagene fra de forskellige udgravninger mellem hinanden.  Ud fra den dybe forståelse og brugen af skriftlige kilder undersøges urbanitetens forskellige former og deres udvikling i Århus i en tusindårig periode. For at citere Morten Larsens (Vendsyssel Historiske Museum) anmelselse ” mange af bogens delstudier snildt kunne udfoldes til større projekter – hvilket der dog ikke i det berørte værk er plads til”.

Oktober 2016

Emma J. Wells: Pilgrim Routes of the British Isles

Emma J. Wells: Pilgrim Routes of the British Isles

2016, 240 sider, Robert Hale Ltd.

 

Tidligere i Nyhedsbrevet præsenterede vi vores nye udgivelse af Mads Bjerregaard om landskabsanalyse, hvoraf en del af analysen var fænomeno-logisk baseret. Bogen af  Wells præsenterer den klassiske historie om pilgrimsrejsen som en rejseguide med gode kort og beskrivelser. Ved brugen af dem og at følge en af de i alt 7 præsenterede ruter kan man få fornemmelsen af den faktiske rejse, som man er taget på i middelalderen. På den måde kan man koble til fortidens mennesker ifølge de fænomenolo-giske teorier.

 

September 2016

Sian Anthony: Materialising Modern Cemeteries : Archaeological narratives of Assistens cemetery

Sian Anthony: Materialising Modern Cemeteries : Archaeological narratives of Assistens cemetery

2016, 390 sider, Lund Universitet.

Bogen kan hentes på: http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/15767794/Sian_
Anthony_Ma terialising_Modern_Cemeteries.pdf


Bogen er en Ph.D. afhandling baseret på det udgravede materiale fra As-sietens kirkegården i København. Undersøgelsens grundlag var de 1000 begravelser, som måtte flyttes da det blev besluttet at skabe en metrostation på kirkegårdsområdet. Tidsperioden behandlet i undersøgelsen er 1810-1980. I løbet af perioden er det tydeligt, at der er sket en udvikling i den måde, som de begravede er gravlagt på. Tiden er meget moderne, men undersøgelsen viser, hvordan vi som arkæologer kan tilføje noget til den moderne periode trods de mange historiske kilder.

Maj 2016

Inger Lauridsen: Kniplersker, kræmmere og kniplingshandlere – Bidrag til udviklingen i Sønderjylland gennem 400 år

Inger Lauridsen: Kniplersker, kræmmere og kniplingshandlere – Bidrag til udviklingen i Sønderjylland gennem 400 år

2016, 542 sider, Museum Sønderjylland.

 

Tekstilhistorie er ikke det, som historikere har behandlet mest, selvom det har stor interesse hos os arkæologer. Kniplinger har først med denne bog fået skrevet sin historie. Det er historien om et primært landhåndværk, som har haft stor vigtighed fra det kan spores i 1600-tallet og frem i 1700-tallet, hvor det havde så stor betydning, at det havde kongelig bevågenhed. Med industrialiseringen faldt bunden ud af håndværket, der dog har overlevet i mindre professionel sammenhæng.

Januar 2016

Kathleen Ann Tonry: Agency and Intention in English Print 1476–1526

Kathleen Ann Tonry: Agency and Intention in English Print 1476–1526

2016, 241 sider, Brepols.

 

Spredningen af trykkekunsten fra det tyske område efter opfindelsen af trykkepressen er et dybt interessant emne. Bogen af Kathleen har et engelsk fokus, og har et bredt materiale af bevarede trykte bøger som grundlag for forfatterens arbejde. I bogen studeres den energiske tid lige før reforma-tionen for at undersøge en engelsk tradition bl.a. for at se på hvor stor den individuelle trykker har påvirket det trykte materiale, som kan sammenlig-nes med den begyndende trykkekunst, der kom mere direkte til Danmark fra det tyske område i samme periode.

2016

Ole Færch: Hald Lens regnskab 1541-46

Ole Færch: Hald Lens regnskab 1541-46

2016, 1190 sider, Viborg Museum.

 

De tre bind udgør en kildeudgivelse om det største af de jyske len i period-en. I det første præsenteres en oversigt over område, besidelser, personer og meget mere. Alt hvad der skal til for at forstå de følgende to bind. De to efterfølgende bind er hovedkilden, hvor regnskabet på ca. 1000 sider er afskrevet i originalsproget. Bd. 2 er hovedkilden mens bd. 3 er det eneste år, hvor der er en lavet en revision i de præsenterede år. Vi kan takke for-fatteren for en ordningen og præsentationen af en utrolig kilde. T. Bang skrev i 1914-1916 bindet af Fortid og Nutid om kilden, at den var ” måske de mest interessante af lensregnskaberne pga. det inddragne gods fra Viborg Stift, men deres ordning er så indviklet, at det næsten er umuligt at finde sig til rette i dem”.

 

2015

M. Kowaleski, J. Langdon, P. R. Schofield (eds.): Peasants and Lords in the Medieval English Economy. Essays in Honour of Bruce M. S. Campbell.

M. Kowaleski, J. Langdon, P. R. Schofield (eds.): Peasants and Lords in the Medieval English Economy. Essays in Honour of Bruce M. S. Campbell.

2015, 435 sider, Brepols.

 

Bogen er en hyldest til en af de store forskere indenfor studiet af den engel-ske økonomi. De mange forfattere i bogen har behandlet mange aspekter af den engelske økonomi inspireret ud fra Campbells arbejder. De forskellige artikler er delt ind i fire dele:
Lords, Peasants, and Agricultural Performance; Lords and Villeins; Pea-sants, Lords, and Markets; Peasants, Poverty, and the Environment.
Bogen kan bruges til at skabe dybde og bruges til sammenligning med  den viden, som vi har fra arbejdet med de danske forhold ud fra kilder, som sjældent er bevaret i de danske arkiver.