Middelalderudgivelser

Vi udgiver så meget, som vi kan, men vi er ikke alene. Vi vil derfor gerne fremhæve nogle af de interessante udgivelser, der kommer fra andre forlag.
Da vi ikke opdager alle bøger lige ved udgivelsen er de nyest tilføjede markeret med et (ny) efter titlen.
Vi vil først og fremmest gerne henvise til indkøb hos udgiver, da det giver bedst muligt økonomisk grundlag for de enkelte forlag.
Ellers vil vi gerne henvise til egne søgninger.

For danske udgivelser er www.bogpriser.dk rigtig god ellers www.amazon.co.uk.

November 2017

Olaf Olsen: Mit levned Et liv i arkæologiens og historiens tjeneste

Olaf Olsen: Mit levned Et liv i arkæologiens og historiens tjeneste (Ny)
2017, 304 sider, Wormianum.

Olaf Olsen (1928-2015) var et fyrtårn i dansk arkæologi og historie i anden del af det tyvende århundrede. Han var Danmarks første professor i middelalderarkæologi i halvfjerdserne og landets rigsantikvar fra 1981 til 1995. Hans arbejde med vore kirker og vikingetidens skibe og ringborge styrkede interessen for arkæologi og øgede vor viden om fortiden. Han stod for Nationalmuseets ombygning og modernisering og var en krævende og grundig redaktør af Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie.
Olaf Olsens erindringer blev afsluttet i 2008. De skildrer hans liv fra barndommen og op gennem de flittige arbejdsår med deres glæder og besværligheder. Mange af de mennesker, der krydsede hans vej, og alle de projekter han engagerede sig i og havde indflydelse på, er her beskrevet i hans nøgterne, alment forståelige og direkte stil, så man aldrig er i tvivl om hans sympatier.
Olaf Olsen var aktiv næsten lige til han døde hjemme på Alrø i Horsens Fjord, hvor han elskede at være.

 

Sanne-Marie Ekstrøm Jakobsen: Turen går til Vikingetiden (Ny)

Sanne-Marie Ekstrøm Jakobsen: Turen går til Vikingetiden (Ny)
2017, 168 sider, Politikens Forlag.

Bogen dækker små og store attraktioner i hele Danmark og viser vej til museer, ringborge, gravhøje, skibssætninger, runesten, vandreruter samt levendegjorte vikingemarkeder og bopladser, hvor man kan komme tæt på vikingetiden. En lang række baggrundsartikler, skrevet af eksperter, går bag om vikingetidens historie og samfund, kunst og kultur, natur og geografi. Guiden er desuden rigt illustreret med fotos og kort.

 

Kristoffer Flakstad: Skjoldungen - en moderne vikingesejlads

Kristoffer Flakstad: Skjoldungen - en moderne vikingesejlads (Ny)
2017, 224 sider, Gyldendahl.

'Skjoldungen - en moderne vikingesejlads' er fortællingen om en rejse ivikingeskibet Skjoldungen, om besætningen, udfordringerne, mødet med et moderne Grønland og et besøg i den grønlandske historie fra Erik den Rødes tid til nu.

 

 

Oktober 2017

Marian Bleeke: Motherhood and Meaning in Medieval Sculpture - Representations from France, c.1100-1500

Marian Bleeke: Motherhood and Meaning in Medieval Sculpture - Representations from France, c.1100-1500 (Ny)
2017, 216 sider, Boydell & Brewer.

An examination of women as mothers in medieval French sculpture.

What can medieval sculptural representations of women tell us about medieval women's experiences of motherhood? Presumably the work of male sculptors, working for clerical patrons, these sculptures are unlikely to have been shaped by women's maternal experiences during their production. Once produced, however, their beholders would have included women who were mothers and potential mothers, thus opening a space between the sculptures' intended meanings and other meanings liable to be produced by these women as they brought their own interests and concerns to these works of art.
Building on theories of reception and response, this book focuses on interactions between women as beholders and a range of sculptures made in France in the twelfth through sixteenth centuries, aiming to provide insight into women's experiences of motherhood; particular sculptures considered include the Annunciation and Visitation from Reims cathedral, the femme-aux-serpents from Moissac, the transi of Jeanne de Bourbon-Vendome, the Eve from Autun, and a number of French Gothic Virgin and Child sculptures.

Sari Nauman: Ordens kraft - Politiska eder i Sverige 1520–1718

Sari Nauman: Ordens kraft - Politiska eder i Sverige 1520–1718 (Ny)
2017, 254 sider, Nordic Academic Press.

Utväxlandet av eder mellan regent och under­såtar är en central politisk institution i histo­rien, såväl i Sverige som i andra länder. Eden har ofta antagits utgöra ett kontrakt i vilket regenten utlovade beskydd i utbyte mot lydnad och skatteintäkter, men i Ordens kraft ifråga­sätter historikern Sari Nauman en sådan uppfattning. Istället argu­men­terar hon för att eden syftade till att skapa tillit mellan parterna i en politisk relation.

Den tillit som skapades kunde dock ifrågasättas, och element av ovisshet kvarstod ständigt. Genom att analysera hur eder användes och hur ovissheten hanterades vid kröningar, krig, uppror och riksdagar undersöker Nauman varför och hur edsanvändningen förändrades 1520–1718. Resultaten pekar på att etablerandet av en skriftlig kultur förändrade för­utsätt­ningarna för den politiska relationen i grunden. Eder svors muntligt och var beroende av ett personligt möte för att åstadkomma tillit. Ett skriftligt dokument möjliggjorde däremot en ökad kontroll över undersåtar på avstånd, och erbjöd en längre tidshorisont för den politiska relationen. Allteftersom kontrollfunktionerna utvecklades minskade användandet av muntliga eder – kontroll konkurrerade ut tillit.

Jørn Henrik Petersen: Luthers socialetik og det moderne samfund

Jørn Henrik Petersen: Luthers socialetik og det moderne samfund (Ny)
2017, 197 sider, Syddansk Universitetsforlag.

For Martin Luther havde næstekærlighed ikke kun en individuel, men også en kollektiv dimension. Individuel, når det drejer sig om mødet med det andet menneske – ansigt til ansigt. Kollektiv, fordi det også er nødvendigt at forankre næstekærligheden i samfundsmæssige regler, der sikrer omsorgen for den enkelte. Derfor forbliver Luther relevant, når man som denne bog søger at forstå hans virkningshistorie for velfærdsstaten og dens bevægelse mod konkurrencestaten.

Denne bog er en forkortet, forlænget og forenklet version af Fra Luther til konkurrencestaten, der udkom i 2016. Den er forkortet, fordi de mange mellemregninger, som knyttede den lutherske tænkning sammen med den moderne velfærdsstat og dens overgang til konkurrencestat, er udeladt. Forlænget, da det ligger i forskerens natur, at han ind imellem bliver klogere. Og forenklet, da mange direkte Luthercitater er omformuleret til moderne dansk.

 

Craig Harline: A World Ablaze: The Rise of Martin Luther and the Birth of the Reformation

Craig Harline: A World Ablaze: The Rise of Martin Luther and the Birth of the Reformation (Ny)
2017, 312 sider, Oxford University Press.

October 2017 marks five hundred years since Martin Luther nailed his 95 theses to the church door in Wittenberg and launched the Protestant Reformation. At least, that's what the legend says. But with a figure like Martin Luther, who looms so large in the historical imagination, it's hard to separate the legend from the life, or even sometimes to separate assorted legends from each other. Over the centuries, Luther the man has given way to Luther the icon, a polished bronze figure on a pedestal.

In A World Ablaze, Craig Harline introduces us to the flesh-and-blood Martin Luther. Harline tells the riveting story of the first crucial years of the accidental crusade that would make Luther a legendary figure. He didn't start out that way; Luther was a sometimes-cranky friar and professor who worried endlessly about the fate of his eternal soul. He sought answers in the Bible and the Church fathers, and what he found distressed him even more -- the way many in the Church had come to understand salvation was profoundly wrong, thought Luther, putting millions of souls, not least his own, at risk of damnation. His ideas would pit him against numerous scholars, priests, bishops, princes, and the Pope, even as others adopted or adapted his cause, ultimately dividing the Church against itself. A World Ablaze is a tale not just of religious debate but of political intrigue, of shifting alliances and daring escapes, with Luther often narrowly avoiding capture, which might have led to execution. The conflict would eventually encompass the whole of Christendom and served as the crucible in which a new world was forged.

The Luther we find in these pages is not a statue to be admired but a complex figure -- brilliant and volatile, fretful and self-righteous, curious and stubborn. Harline brings out the immediacy, uncertainty, and drama of his story, giving readers a sense of what it felt like in the moment, when the ending was still very much in doubt. The result is a masterful recreation of a momentous turning point in the history of the world.

Peter Marshall: 1517: Martin Luther and the Invention of the Reformation

Peter Marshall: 1517: Martin Luther and the Invention of the Reformation (Ny)
2017, 278 sider, Oxford University Press.

Martin Luther's posting of the 95 Theses to the door of the Castle Church in Wittenberg on 31 October 1517 is one of the most famous events of Western history. It inaugurated the Protestant Reformation, and has for centuries been a powerful and enduring symbol of religious freedom of conscience, and of righteous protest against the abuse of power.

But did it actually really happen?

In this engagingly-written, wide-ranging and insightful work of cultural history, leading Reformation historian Peter Marshall reviews the available evidence, and concludes that, very probably, it did not. The theses-posting is a myth. And yet, Marshall argues, this fact makes the incident all the more historically significant. In tracing how--and why--a "non-event" ended up becoming a defining episode of the modern historical imagination. Marshall compellingly explores the multiple ways in which the figure of Martin Luther, and the nature of the Reformation itself, have been remembered and used for their own purposes by subsequent generations of Protestants and others--in Germany, Britain, the United States and elsewhere.

As people in Europe, and across the world, prepare to remember, and celebrate, the 500th anniversary of Luther's posting of the theses, this book offers a timely contribution and corrective. The intention is not to "debunk", or to belittle Luther's achievement, but rather to invite renewed reflection on how the past speaks to the present--and on how, all too often, the present creates the past in its own image and likeness.

Poul Porskær Poulsen (red.): Vejle Ådal - historie, natur, mennesker, kultur

Poul Porskær Poulsen (red.): Vejle Ådal - historie, natur, mennesker, kultur (Ny)
2017, 384 sider, Byhistorisk Forlag, Vejle.

Vejle Fjord og Vejle Ådal hænger jo uløseligt sammen, og det var derfor naturligt også at beskrive den vestlige del af den store revne i jorden, som de til sammen udgør. I bogen tager vi turen fra Engelsholm Sø, ind i plantagerne, ud på den store hedeslette og ned i Randbøldal og Egtved Ådal. Videre forbi Tørskind, Ravning og Bindeballe, Bredsten, Vingsted, Skibet og Haraldskær og en hel del ind imellem. Turen slutter med den flotte indkørsel til Vejle med Knabberup Sø og Kongens Kær og med Vejles vestlige del. På turen fortæller forfattere og fotografer om geologi, natur, kulturhistorie, menneskelig virksomhed og meget andet.

 

Thorkild C. Lyby: Kirkesprængningen og Danmark - reformationshistoriske overvejelser

Thorkild C. Lyby: Kirkesprængningen og Danmark - reformationshistoriske overvejelser (Ny)
2017, 226 sider, Aarhus Universitetsforlag.

I 1536 vandt Christian III Grevens Fejde og blev ubestridt konge af Danmark. Straks efter fængslede han de danske bisper og gennemførte reformationen. Traditionelt opfatter vi de turbulente år i 1500-tallet som et endegyldigt brud med fortiden. Men i reformationens tidlige årtier var modsætningerne ikke særligt skarpe, og overgangen til et protestantisk samfund var langt mere glidende, end vi typisk fastholder.

Thorkild C. Lyby, peger i Kirkesprængningen og Danmark på kontinuiteten og viser, hvordan reformatorerne ikke ønskede at bryde med traditionen, men derimod ville gøre op med århundreders afsporinger og vildskud for at føre det kristne fællesskab tilbage til dets hellige, oprindelige grundlag.

I bogen diskuterer Lyby blandt andet, om det overhovedet giver mening at betegne parterne som ”lutheranere” og ”katolikker” i reformationskampens tidligere år. Han fremlægger også et hidtil ukendt brev fra Roskilde-bispen Joachim Rønnow til Henrik VIII og argumenterer for en ny forståelse af bispens fængsling.

Bjørn Thomassen: Kampen om de danske sjæle - En ny fortælling om reformationen

Bjørn Thomassen: Kampen om de danske sjæle - En ny fortælling om reformationen (Ny)
2017, 200 sider, Kristeligt dagblads forlag.

2017 er 500-året for reformationens udbrud først i Tyskland og efterfølgende nordpå. Det fejres nationalt og lokalt af både kirke, dronning og folketing. Da Danmark i 1536 officielt overgik til den evangelisk-lutherske tro, indgik stat og kirke et tæt og foreløbig ubrydeligt partnerskab.

Debattør og samfundsforsker Bjørn Thomassen kalder fejringen og forståelsen af reformationens betydning fordrejet og forsimplet. Vi hylder blandt meget andet forestillingen om, at Luther frisatte det moderne individ, gjorde op med de kirkelige pampere og autoriteter, indførte nationalsproget i kirken, demokratiserede samfundsinstitutionerne og banede vejen for en begyndende ligestilling af kvinder. 

Faktum er, at overgangen til protestantisme skete på en blodig baggrund af krig og undertrykkelse. Protestantismen blev påtvunget befolkningen og blev et middel til sindelagskontrol og ensretning ikke bare i Danmark, men også i Norge og de oversøiske kolonier. Hvor mange ved, at hekseprocesserne tog til efter reformationen? Fortællingen om den milde og tolerante danske kulturkristendom kræver et modsvar.

Tabernes historie skal afdækkes. Katolikker og jøder fik først sent samme borgerrettigheder som protestanter. Forholdet mellem nation og religion tåler at blive brudt – vores danskhed og kristendomsforståelse bør langtfra være bundet til Luther alene.

Reformationen var en kamp om sjælene – forfatteren går klart og kritisk til kamp mod myterne om Luthers herligheder. Ikke i et religionskritisk opgør, men for at lukke op for en ny og mere mangfoldig fortælling om de kulturelle, videnskabelige og kirkelige rigdomme, ressourcer og grupperinger, vi bør lære at kende som en del af historien om tiden før og efter reformationen.

Torben Svendrup: Når ræven vogter gæs -  Reformationen i danske kalkmalerier

Torben Svendrup: Når ræven vogter gæs -  Reformationen i danske kalkmalerier (Ny)
2017, 352
sider,  Kristeligt dagblads forlag

På mange måder var kalkmalerierne i sognekirkerne de almindelige danskeres røst i middelalderen.

Gennem tiendebetalingen og systemet med kirkeværger havde bønderne selv en stor indflydelse på, hvad der blevmalet. Gennem disse billederkommer man tæt på de middelalderlige mennesker, og derfor er det også en godindgang til at forstå, hvordanalmindelige bønder så på samfundet og på kirken op til og under reformationen.

Mange af kalkmalerierne er fulde af provokerende, frække og til tider grænseoverskridende motiver, der ikke lader vore dages religionskritik og satire noget tilbage. Især kirkens autoriteter fra præst overbiskop til pave bliver bogstaveligt klædt af til skindet. Et folkeligt oprør lurede og ulmede mao. i flere årtier, før den egentlige reformation tog form fra 1517 og i 1536 kulminerede med indførelsen af protestantisme som officiel trosretning i Danmark.

 

Bjørn Westerbeek Dahl: Til Rigets forsvar og Byens gavn - Københavns byplanlægning 1600 - 1728 - tre bind (Ny)

Bjørn Westerbeek Dahl: Til Rigets forsvar og Byens gavn - Københavns byplanlægning 1600 - 1728 - tre bind (Ny)
2017, 1070 sider, 3 bd.,Museum Tusculanums Forlag.

København forvandledes i årene 1600–1728 fra en lille by afmiddelalderligt tilsnit til ‘Kongens København’, der medlange lige gader og symmetri bar præg af barokkens idealer.Byen var omsluttet af fæstningsværkerne, der gav byen denramme, den havde frem til voldenes fald i 1870.Planerne for fæstning og by fulgtes ad. Under Christian4. blev de gamle fæstningsværker fornyede og byen udvidet.I 1649 udtænkte Rigsråd og Frederik 3. et nyt projektfor fæstning og by, der efter svenskernes belejring 1658–60blev ændret med opførelsen af Kastellet. Centralt i fortællingenstår Kongens Nytorv, byens centrale plads, som manforsøgte at give en harmonisk form. Først ved opførelsen afen ny hovedvagt i 1680 og opstillingen af Christian 5.s rytterstatuei 1688 kom der nogenlunde styr på symmetrien.Dette stort anlagte trebindsværk om Københavns militæreog civile byplanlægning giver et helt nyt billede af,hvor stor betydning 1600-tallets udbygninger havde forbyen. Heri fortælles om de ingeniører, daglejere og voldmestre,der arbejdede på fæstningen, og samtidig gennemgåsde særlige forhold, skiftende kommandanter måttetage stilling til i spørgsmål om portenes lukketider, adgangtil voldene mm.Værket er rigt illustreret med mange hidtil ukendte kortog tegninger fra samtiden.Bjørn Westerbeek Dahl er bibliotekar og historiker og hartidligere udgivet monografier om bl.a. Fredericias og Nyborgs fæsstningsværker. 

 

Keld Zeruneith: De sidste tider - en angelsaksisk overgangshistorie - hedenskab heroisme kristendom (Ny)

Keld Zeruneith: De sidste tider - en angelsaksisk overgangshistorie - hedenskab heroisme kristendom (Ny)
2017, 331 sider, Gyldendal.

Da vikingerne hærgede i England, fandtes der allerede en enestående poesi i landet, unik i verdenslitteraturen og en central kilde til forståelse af vores historie og bevidsthedsverden.Med hovedvægt på heltekvadet Beowulf, der til dels udspiller sig i Danmark og handler om en heroisk, afholdt, stærk og frygtløs konge, der nedkæmpede alle på sin vej, beskriver dr.phil., forfatter Keld Zeruneith for første gang på dansk hele denne digtning, der skabtes fra sidste halvdel af 600-tallet, og som skildrer det paradigmeskifte, der indtræder i Nordeuropa ved overgangen fra hedenskab til kristendom.Suzanne Brøgger har gendigtet et udvalg af de væsentligste digte, der bringes bagest i bogen.

 

Landesamt für Denkmalpflege: Hansestadt Lübeck (Ny)

Landesamt für Denkmalpflege: Hansestadt Lübeck (Ny)
2017, 800 sider, Wachholz verlag.

Historische Stätten, Häuser und Denkmale – in der seit 1987 als UNESCO-Weltkulturerbe ausgewiesenen Lübecker Innenstadt gehören diese so selbstverständlich zum Stadtbild wie die Nähe zur Ostsee. Erstmals versammelt dieser Band umfassend alle Kulturdenkmale der Innen- und Altstadt und verzeichnet deren Lage und Bedeutung. Gerahmt wird dieser Katalog der Denkmale mit einem historischen Abschnitt, der einen Einblick in die städtebauliche Entwicklung gibt. Mit zahlreichen Bildern, vielen Einzeldarstellungen und historischen Überblicken zeigt sich hier die reiche Denkmallandschaft Lübecks mit all ihren Veränderung, untergegangenen Bauten und vorhandenen Kulturdenkmalen.

 

Oliver Auge & Katja Hillebrand: Klöster in Schleswig-Holstein - Von den Anfängen bis zur Reformation (Ny)

Oliver Auge & Katja Hillebrand: Klöster in Schleswig-Holstein - Von den Anfängen bis zur Reformation (Ny)
2017, 200 sider, Wachholtz Verlag.

Bordesholm, Ratzeburg, Ahrensbök, Lübeck oder Cismar – in Schleswig-Holstein gibt es zahlreiche Klöster zu entdecken, die Tradition und Gegenwart auf einzigartige Weise verbinden. Wie kaum ein anderer Ort sind sie Kristallisationspunkte für regionale Kultur, Kunstschätze und landesweite Geschichte, oft weit über Landesgrenzen hinaus. Der Historiker Oliver Auge und die Bauhistorikerin Katja Hillebrand geben einen kenntnisreichen Einblick in die Geschichte der Klöster in Schleswig-Holstein. Begleitet durch rund 150 Bilder entsteht ein Porträt der Klosterlandschaft nördlich der Elbe - tauchen Sie ein in die faszinierende Geschichte, die beeindruckende Architektur und die Orte voll besinnlicher Stille!

 

Stian Suppersberger (red): Foreigners and Outside Influences in Medieval Norway (Ny)

Stian Suppersberger (red): Foreigners and Outside Influences in Medieval Norway (Ny)
2017, 124 sider, Archaeopress.

Foreigners and Outside Influences in Medieval Norway results from an international conference held in Bergen, Norway, in March 2016, entitled ‘Multidisciplinary approaches to improving our understanding of immigration and mobility in pre-modern Scandinavia (1000-1900)’. The articles in this volume discuss different aspects of immigration and foreign influences in medieval Norway, from the viewpoint of different academic disciplines. The book will give the reader an insight into how the population of medieval Norway interacted with the surrounding world, how and by whom it was influenced, and how the population was composed.

 

September 2017

John Hines, Nelleke IJssennagger (eds.): Frisians and their North Sea Neighbours - From the Fifth Century to the Viking Age

John Hines, Nelleke IJssennagger (eds.): Frisians and their North Sea Neighbours - From the Fifth Century to the Viking Age (Ny)
2017, 299 sider, Boydell & Brewer.

An investigation into the mysterious Frisians, drawing together evidence from linguistic, textual and archaeological sources.

From as early as the first century AD, learned Romans knew of more than one group of people living in north-western Europe beyond their Empire's Gallic provinces whose names contained the element that gives us modern "Frisian". These were apparently Celtic-speaking peoples, but that population was probably completely replaced in the course of the convulsions that Europe underwent during the fourth and fifth centuries. While the importance of linguistically Germanic Frisians as neighbours of the Anglo-Saxons, Franks, Saxons and Danes in the centuries immediately following the fall of the Roman Empire in the West is widely recognized, these folk themselves remain enigmatic, the details of their culture and organization unfamiliar to many.
The Frisian population and their lands, including all the coastal communities of the North sea region and their connections with the Baltic shores, form the focal point of this volume, though viewed often through comparison with, or even through the eyes of, their neighbours. The essays present the most up-to-date discoveries, research and interpretation, combining and integrating linguistic, textual and archaeological evidence; they follow the story of the various Frisians through from the Roman Period to the next great period of disruption and change introduced by the Viking Scandinavians.

Brad S. Gregory:Rebel in the Ranks: Martin Luther, the Reformation, and the Conflicts That Continue to Shape Our World

Brad S. Gregory:Rebel in the Ranks: Martin Luther, the Reformation, and the Conflicts That Continue to Shape Our World (Ny)
2017, 304 sider, HarperOne.

When Martin Luther published his 95 Theses in October 1517, he had no intention of starting a revolution. But very quickly his criticism of indulgences became a rejection of the papacy and the Catholic Church emphasizing the Bible as the sole authority for Christian faith, radicalizing a continent, fracturing the Holy Roman Empire, and dividing Western civilization in ways Luther—a deeply devout professor and spiritually-anxious Augustinian friar—could have never foreseen, nor would he have ever endorsed. From Germany to England, Luther’s ideas inspired spontaneous but sustained uprisings and insurrections against civic and religious leaders alike, pitted Catholics against Protestants, and because the Reformation movement extended far beyond the man who inspired it, Protestants against Protestants. The ensuing disruptions prompted responses that gave shape to the modern world, and the unintended and unanticipated consequences of the Reformation continue to influence the very communities, religions, and beliefs that surround us today.

 

How Luther inadvertently fractured the Catholic Church and reconfigured Western civilization is at the heart of renowned historian Brad Gregory’s Rebel in the Ranks. While recasting the portrait of Luther as a deliberate revolutionary, Gregory describes the cultural, political, and intellectual trends that informed him and helped give rise to the Reformation, which led to conflicting interpretations of the Bible, as well as the rise of competing churches, political conflicts, and social upheavals across Europe. Over the next five hundred years, as Gregory’s account shows, these conflicts eventually contributed to further epochal changes—from the Enlightenment and self-determination to moral relativism, modern capitalism, and consumerism, and in a cruel twist to Luther’s legacy, the freedom of every man and woman to practice no religion at all.  

 

With the scholarship of a world-class historian and the keen eye of a biographer, Gregory offers readers an in-depth portrait of Martin Luther, a reluctant rebel in the ranks, and a detailed examination of the Reformation to explain how the events that transpired five centuries ago still resonate—and influence us—today.

Barbara A. Hanawalt: Ceremony and Civility - Civic Culture in Late Medieval London (Ny)

Barbara A. Hanawalt: Ceremony and Civility - Civic Culture in Late Medieval London (Ny)
2017, 248 sider, Oxford University Press.

London’s civic ceremonies marked the relationships between the mayors and the crown, but also between denizens and their government, gild wardens and members, masters and apprentices, and parishioners and their church. London, like all premodern cities, was made up of immigrants. The number of people who were citizens (who enjoyed the “freedom of the city”) was a small proportion of the inhabitants. The newly arrived had to be taught the civic culture of the city so that the city could function peacefully. Ritual and ceremony played a key role in the acculturation process. In a society in which hierarchical authority was most commonly determined by the inheritance of title and office or sanctified by ordination, elected civic officials relied on rituals to cement their authority, power, and dominance. Since the term of office was a year, the election and inauguration of city officials had to be very public, and the robes of office had to distinguish the officers so that everyone would know who they were. Apprentices entering the city to take up a trade were educated in civic culture by their masters. Gilds also provided experience in leadership through gild governance. Again, rituals, oath swearing, and distinctive livery marked their belonging. Those who rebelled against authority and who broke the civic ordinances were made spectacles of through ritual humiliations so that others could learn from their example. At the parish level, and even at the level of the street, civic behavior was taught through example, proclamations, and ballads.

 

Mark Hagger: Norman Rule in Normandy 911-1144 (Ny)

Mark Hagger: Norman Rule in Normandy 911-1144 (Ny)
2017, 776 sider, Boydell Press.

In around 911, the Viking adventurer Rollo was granted the city of Rouen and its surrounding district by the Frankish King Charles the Simple. Two further grants of territory followed in 924 and 933. But while Frankish kings might grant this land to Rollo and his son, William Longsword, these two Norman dukes and their successors had to fight and negotiate with rival lords, hostile neighbours, kings, and popes in order to establish and maintain their authority over it.
This book explores the geographical and political development of what would become the duchy of Normandy, and the relations between the dukes and these rivals for their lands and their subjects' fidelity. It looks, too, at the administrative machinery the dukes built to support their regime, from their toll-collectors and vicomtes (an official similar to the English sheriff) to the political theatre of their courts and the buildings in which they were staged. At the heart of this exercise are the narratives that purport to tell us about what the dukes did, and the surviving body of the dukes' diplomas. Neither can be taken at face value, and both tell us as much about the concerns and criticisms of the dukes' subjects as they do about the strength of the dukes' authority. The diplomas, in particular, because most of them were not written by scribes attached to the dukes' households but rather by their beneficiaries, can be used to recover something of how the dukes' subjects saw their rulers, as well as something of what they wanted or needed from them. Ducal power was the result of a dialogue, and this volume enables both sides to speak.

 

Oliver Auge: Kiel in der Geschichte  - Facetten einer Stadtbiografie (Ny)

Oliver Auge: Kiel in der Geschichte  - Facetten einer Stadtbiografie (Ny)
2017, 272 sider, Wachholz Verlag

Kiel ist vielfältig: alte Hansestadt, Residenzstadt, Universitätsstadt, Arbeiterstadt, Sailing City, Landeshauptstadt – Großstadt. Kenntnisreich vermittelt Oliver Auge ein farbiges Bild einer Stadt mit Geschichte, Lebensqualität – und Zukunft. Tauchen Sie ein in eine abwechslungsreiche Stadtbiografie, so facettenreich und lebendig wie Kiel, seine Geschichte und seine Menschen.

Norbert Fischer: Schleswig-Holstein. Das kleine Lexikon. Von Amrum bis Wikinger (Ny)

Norbert Fischer: Schleswig-Holstein. Das kleine Lexikon. Von Amrum bis Wikinger (Ny)
2017, 196 sider, Wachholtz Verlag.

Das gibt es nur im Norden! Was ist eigentlich Knallköm? Wer war Martje Flor? Und wie macht man Schraderpuffer? „Das kleine Lexikon“ kennt die Antwort auf diese und viele weitere Fragen: Es erklärt schleswig-holsteinische Traditionen, bedeutende Orte, berühmte Persönlichkeiten und alles, was den Norden ausmacht. Einige dieser Begriffe sind schon ein paar Jahrhunderte alt, andere erst kürzlich hinzugekommen – gemeinsam aber machen sie das Besondere an Schleswig-Holsteins Land und Kultur aus. Mit vielen farbigen Abbildungen lädt dieses kleine Lexikon Sie ein, sich auf eine Entdeckungstour durch den Norden zu machen!

 

Esther Fihl: The governor's residence in Tranquebar - the house and the daily life of its people, 1770-1845 (Ny)

Esther Fihl: The governor's residence in Tranquebar - the house and the daily life of its people, 1770-1845 (Ny)
2017, 311 sider, Museum Tusculanum.

I 1620 etableredes den første danske bosættelse på den indiske halvø, i den lille fiskerlandsby Trankebar, der vender ud mod Det indiske Ocean ved Coromandelkysten i det sydlige Indien. I løbet af de næste 225 år fungerede Trankebar som kolonial handelsstation under dansk flag, indtil det blev solgt til briterne i 1845. Fra 1784 boede de udstationerede danske guvernører af Trankebar i et smukt og prangende hus, bygget i en unik, hybrid kolonialarkitektur.Denne bog bruger det hus som en prisme, hvorigennem forfatterne præsenterer og analyserer en række emne, heriblandt selve bygningens arkitektur og indretning; guvernørerne og deres familiers følelser af på én gang at være både hjemme og langt hjemmefra; de kulturmøder og -udvekslinger, der fandt sted mellem husets beboere og deres indiske stab samt det bredere indiske miljø af handlende, tempelpræster, royale udsendinge osv.; de komplicerede politiske landskaber, hvori alle guvernørerne måtte manøvrere og balancere pres fra andre magter i området, indiske såvel som europæiske; samt Trankebars status som en repræsentant for Danmark placeret i en indisk ramme, der var præget af kaster baseret på komplekse økonomiske udvekslinger samt rang- og identitetsritualer.Med sine historier fra det danske Trankebar, en af de mindre spillere på det indiske kontinent, afdækker bogen nye analytiske perspektiver af international politik og alliancer i det koloniale Indien og kan dermed nuancere studiet af kulturmøder med Europa – et fagområde, der i høj grad er blevet determineret af den altoverskyggende britiske tilstedeværelse.Bogen hægter sig op på den stadig voksende interesse for steder med rige koloniale og postkoloniale historier, ikke kun i Indien, men over hele verden.

J.R.L. Allen: Geology for Archaeologists (Ny)

J.R.L. Allen: Geology for Archaeologists (Ny)
2017, 140 sider, Archaeopress.

This short introduction aims to provide archaeologists of all backgrounds with a grounding in the principles, materials, and methods of geology. Sections include coverage of main rock-forming minerals and classes of rocks. Geological maps and structures are introduced, and the elements of geological stratigraphy and dating are explained and related to archaeological experience. Fluvial and coastal environments are important archaeological landscapes and their formation processes, sediments and topography are outlined. Stone for building, implement-making, tool-making, and making mortar are all discussed, followed by an introduction to clays and ceramics. A final chapter introduces metallurgical landscapes: metalliferous ores, mining and smelting, and metal-making industries. Each chapter ends with a short reading list, and many have selected case-histories in illustration of the points made. Included is a glossary of technical terms.

 

Annette Lassen: Islændingesagaernes verden (intro) (Ny)

Annette Lassen: Islændingesagaernes verden (intro) (Ny)
2017, 168 sider, Gyldendal.

I 2014 udkom for første gang de 40 islandske sagaer nyoversat til dansk i et fembinds pragtværk på Saga Forlag, Islændingesagaerne: Samtlige sagaer og niogfyrre totter. Nu udgiver Gyldendal efter aftale med Saga Forlag et udvalgaf de nyoversatte sagaer i en serie moderne og prisvenlige bøger. Hvert bind er forsynet med forord, kort og register.Islændingesagaerne er uden sidestykke i verdenslitteraturen og spiller en vigtig rolle som kilde til de gamle nordboers historie. Det er stort anlagte fortællinger med stærke persontegninger om livet blandt frie bønder på Island i vikingetiden i perioden fra ca. år 930 til år 1030. De fleste islændingesagaer følger en ung helts rejse til Norge, Danmark, Sverige, England, Irland eller steder endnu længere væk.Serien er på pt seks bind. De tre første udkommer 1. september 2017. De to næste følger i 2018, og sjette bind er klar på et endnu ikke fastlagt tidspunkt.Samtidig med de tre september-bøger udgives også en introduktion til serien skrevet af Annette Lassen, der er lektor på Københavns Universitet og forsker i den norrøne litteratur. Hun var redaktør på den oprindelige danske udgave af det store fembindsværk og har som ekstern redaktør også hovedansvaret for Gyldendals genudgivelsesserie. Introduktionsbogen ISLÆNDINGESAGAERNES VERDEN indeholder blandt andet oplysninger om Islands litteratur i middelalderen, islændingesagaernes alder, tradition, fortælling og stil samt islændingesagaernes samfund, herunder religion, kærlighed og retsforhold.

Jesper Brandt Andersen:Thomas Bartholin - fra enhjørninger til lymfekar - lægen og anatomen (Ny)

Jesper Brandt Andersen:Thomas Bartholin - fra enhjørninger til lymfekar - lægen og anatomen (Ny)
2017, 414 sider, F.A.D.L.

Thomas Bartholin er en af danmarkshistoriens mest ikoniske og betydningsfulde læger. Han levede i 1600-tallet og gjorde en revolutionerede opdagelse af lymfekarrene, som fik forskere og læger i hele Europa til at valfarte til Københavns Universitet. Thomas Bartholin blev født for 400 år siden, men hans opdagelser og forskning har stadig betydning i dag. 

Jesper Brandt Andersen har skrevet denne forunderlige bog om en af de mest indflydelsesrige og interessante personer i lægevidenskaben. En mand der gjorde revolutionerende opdagelser om menneskekroppen, men også skrev bøger om eventyrlige fabeldyr.  

 

Mette Byriel-Thygesen: Brug dit museum! (Ny)

Mette Byriel-Thygesen: Brug dit museum! (Ny)
2017, 61 sider, Nationalmuseet & HistorieLab.
Gratis: http://historielab.dk/til-undervisningen/udgivelser/brug-dit-museum/#wp_lightbox_prettyPhoto/1/

Publikationen er et inspirationshæfte til skoler og museer. Hovedformålet er at give lærere inspiration til at bruge de omkringliggende museer på egen hånd i deres undervisning. Yderligere har hæftet også til formål at give museerne inspiration til sådanne forløb og ideer til skolernes alternative brug af museets samlinger og områder.

Der er for eksempel inspiration til at lade eleverne være miniguider og eksperter på museet, samt inspiration til brug af byrummet og undervisning i lokalhistorie.

Det nationale projekt Nye Veje afsluttedes den 20. april 2017 med seminaret ”Nye veje i den åbne skole”, hvor publikationen også blev introduceret. Projektet har været forankret hos Nationalmuseet som projektejer og projektkoordinator med deltagelse af museer både uden for og inden for Nationalmuseets organisation. HistorieLab har støttet projektet økonomisk og været samarbejdspartner i det generelle udviklende og koordinerende projektarbejde samt bidraget til publikationen.

 

Bettina Buhl: Sovs skal der til: opskrifter og historie (Ny)

Bettina Buhl: Sovs skal der til: opskrifter og historie (Ny)
2017, 152 sider, Gyldendal.

En underholdende fortælling om sovsenes kulturhistorie i Danmark og samtidig en praktisk kogebog med både klassiske og mere ukendte sovseopskrifter, der er bearbejdet, så de er nemme at følge og indpasse i nutidens køkken. Sovsen står i de fleste danskeres bevidsthed som noget af det helligste ved måltidet. Sovs er indbegrebet af dansk madkultur, for sovs er ofte det, som binder måltidets øvrige dele sammen. Tilberedning af sovs sætter enhver kok på prøve, alle kender et helt katalog af skrækhistorier om sovse, der klumper eller skiller. Og så gør det ikke tilberedningen lettere, at vi også skal kloge os i sammensætninger af krydderier og det at smage sovsen til, så den passer til resten af maden på tallerkenen. I SOVS SKAL DER TIL viser Bettina Buhl, at sovse ikke behøver at være videnskab, og at der findes mangfoldige veje til en god sovs. Hun har været i de gamle danske kogebøger og fundet inspiration til sovseopskrifter helt fra 1616 og frem til 1941. Bid for bid har hun fået sammensat historien om vores uundværlige sovse. De gamle kogebøger giver mange spændende opskrifter med et væld af virkelig gode råd til velsmagende sovse, men Bettina Buhl har tilpasset dem, så de kan bruges i dag, for opskrifterne indeholdt oprindelig ikke nøjagtige mængdeangivelser og fremgangsmåder.

 

Martin Zerlang: Zoom København - Historier om hovedstaden gennem 850 år (Ny)

Martin Zerlang: Zoom København - Historier om hovedstaden gennem 850 år (Ny)
2017, 365 sider, Gads Forlag.

Siden Absalon har magten i København haft sit centrum på Slotsholmen. Siden middelalderen har troen haft sit centrum i Vor Frue Kirke. Siden 1479 har videnskaben haft sit centrum på Vor Frue Plads. Voldene omkring København er stadig mærkbare og nærværende, selvom de blev sløjfet for mere end 150 år siden. Men samtidig med at København hele tiden har haft sin fortid med sig, har byen i små og store ryk fragtet den ind i en åben fremtid: Christian 4.s ”Ny-København”, Frederik 5.s ”Frederiksstad”, det 1800-tallets brokvarterer, 1900-tallets Fingerplan med tilhørende forstæder, det 2000-tallets verdensby med Ørestad, Øresundsbro, metro...

Bogen fortæller – som den første i overraskende mange år – vores hovedstads historie.

 

Camilla Plesner Horster (red) & Lærke Maria Andersen Funder (red):  Antikkens veje til renæssancens Danmark (Ny)

Camilla Plesner Horster (red) & Lærke Maria Andersen Funder (red):  Antikkens veje til renæssancens Danmark (Ny)
2017, 256 sider, Aarhus Universitetsforlag.

Da den italienske forfatter Francesco Petrarca i 1345 opdagede en samling glemte breve af den romerske retoriker Cicero, fandt han ikke kun en åndsfælle. Han fandt et kulturelt ideal - og banede vejen for renæssancen og humanismen. I de næste århundreder bredte antikkens sprog og tankegods sig på tværs af Europa gennem et netværk af humanister, der udvekslede viden på fællessproget latin. Antikkens veje til renæssancens Danmark fortæller historien om, hvordan genopdagelsen af den græske og romerske kultur nåede til Danmark og her fandt sit helt eget udtryk. Otte renæssancemænd kommer til orde, og vi møder foruden Petrarca blandt andre også den store humanist Erasmus af Rotterdam, den danske professor Erasmus Lætus, der skrev digte på latin, og kong Christian IV, der udsmykkede Frederiksborg Slot efter antikke idealer. Alle trak de på antikken som forbillede for at kunne opfylde deres egne personlige ambitioner og sætte Danmark på verdenskortet. For i renæssancen var antikken en kulturel ressource, der grundlæggende forandrede vores opfattelse af tro, kultur og samfund.

 

Ole Høiris (red.) & Per Ingesman (red.): Reformationen - 1500-tallets kulturrevolution (Ny)

Ole Høiris (red.) & Per Ingesman (red.): Reformationen - 1500-tallets kulturrevolution (Ny)
2017, 900 sider, 2 bd., Aarhus Universitetsforlag.

Dette tobindsværk omhandler reformationen og hvordan den blev startskuddet for 1500-tallets kulturrevolution og hvordan dette medførte nye protestantiske kirker i Nordeuropa og bølger af forandringerne der fulgte i kølvandet heraf.

 

Reformationen - 1500-tallets kulturrevolution er et vægtigt storværk om Luther og den revolution, hans ideer og budskaber satte i gang.

 

August 2017

Eileen Murphy (Ed), Melie Le Roy (Ed) : Children, Death and Burial: Archaeological Discourses (Ny)

Eileen Murphy (Ed), Melie Le Roy (Ed) : Children, Death and Burial: Archaeological Discourses (Ny)
2017, 240 sider, Oxbow Books.

Børn er et emne, som i mange år har været underprioriteret i arkæologien. I nærværende bog findes 16 kapitler skrevet af forfattere fra en række lande. Grundlaget for analyserne er både felt- og laboratoriundersøgelser af grave fra neolitikum til den irske hungersnød i midt 1800 tallet. Med det basis udfører forfatterne en række tværgående analyse af en række forskellige emner behandlende aspekter af børn og unges liv herunder den ændrede status på baggrund af alder og deres plads i samfundet gennem tiderne.

 

Gitte Hansen & Per Storemyr: Soapstone in the North. Quarries, Products and People 7000 BC - AD 1700 (Ny)

Gitte Hansen & Per Storemyr: Soapstone in the North. Quarries, Products and People 7000 BC - AD 1700 (Ny)
2017, 408 sider, Bergen Universitetsforlag.
Gratis: http://bora.uib.no/handle/1956/16580

This book addresses soapstone use in Norway and the North Atlantic region, including Greenland. Although the majority of the papers deal with the Iron Age and Middle Ages, the book spans the Mesolithic to the early modern era. It deals with themes related to quarries, products and associated people and institutions in a broad context. Recent years have seen a revival of basic archaeological and geological research into the procurement and use of stone resources. With its authors drawn from the fields of archaeology, geosciences and traditional crafts, this anthology reflects cross-disciplinary work born of this revival.

 

Thomas Lyngby (red): Frederiksborg Slotskirke (Ny)

Thomas Lyngby (red): Frederiksborg Slotskirke (Ny)
2017, 222 sider, Historika.

Frederiksborg Slotskirke er et af de smukkeste og mest imponerende rum fra Christian 4.s tid. Med denne pragtudgivelse markeres 400-året for kirkens indvielse i 1617.

Kirkens udsmykning havde ikke kun til formål at ære Gud, men vidnede også om kongens magt. Kongens position blev yderligere understreget af den rigt udsmykkede kirkestol – lige overfor prædikestolen – hvor han sad under gudstjenesterne.
Dertil kom hans overdådige bedekammer bagest i kirken på galleriet. I sin indretning er kirken et luthersk fyrstekapel og en visualisering af de ideer om gud og kongemagt, som den tyske teolog havde lanceret under reformationen, der var begyndt netop 100 år tidligere i Wittenberg. Da Hillerøds kirke blæste
omkuld i en storm, åbnede Christian 4. sin kirke for byens beboere, og den har lige siden fungeret som sognekirke.
Den nære relation til kongemagten understreges imidlertid af, at kirken under enevælden var kronings- og salvingskirke, og siden 1693 kapel for de danske ridderordner.
Bogens tekster omhandler mangfoldige aspekter af kirkens helt særlige arkitektur- og brugshistorie og er skrevet af førende eksperter inden for området, under redaktion af historiker og museumsinspektør på Frederiksborg Slot, Thomas Lyngby

 

Claus Fenger: Når enden er god ...Historien om anus, hæmoriderne og andet dernedefra (Ny)

Claus Fenger: Når enden er god ...Historien om anus, hæmoriderne og andet dernedefra (Ny)
2017, 457 sider, Syddansk Universitetsforlag.

Mange mener, at hæmorider er den hyppigste sygdom i verden, og der er gennem tiderne skrevet umådeligt meget om dem og de andre problemer i anus. Her er et par eksempler:

- Hæmorider er gudernes straf for et syndigt liv

- Blødning fra hæmorider er gavnlig

- Hæmorideblødning hos mænd svarer til menstruation hos kvinder

- Hæmorider kan bløde en liter om dagen

- Man kan få hæmorider af at sidde på hullede stolesæder og onanere

- Man kan behandle hæmorider med radium eller ved at spise sort peber

Det tror de fleste nok ikke på - i dag! Men historien indeholder talrige eksempler på lignende påstande og en endnu længere række af ofte ganske opfindsomme forslag til behandling. Og de lærde er fortsat uenige.

Bogen indledes med en introduktion til emnet, så også ikke-specialister kan følge med. Derefter gennemgås den medicinske litteratur fra hele verden og fra de første skriftlige vidnesbyrd til i dag. Den sidste del handler om, hvordan emnet er behandlet i skrifter fra forskellige trosretninger, både religiøse og terapeutiske, hvordan en række berømte personer har været plaget af disse sygdomme, og hvorledes anus har optrådt i forskellige kunstarter.

 

Niels Henrik Gregersen (red) & Carsten Bach-Nielsen (red): Reformationen i dansk kirke og kultur - 1517-1700 (Ny)

Niels Henrik Gregersen (red) & Carsten Bach-Nielsen (red): Reformationen i dansk kirke og kultur - 1517-1700 (Ny)
2017, 1500 sider, 3 bd, Syddansk Universitetsforlag.

I tre bind præsenterer landets førende eksperter synspunkter på reformationens arv i nutidens Danmark. Bogens kapitler kommer rundt om alle samfundsmæssige forhold, lige fra kirken og dens ordninger, teologien og universitetet til staten og velfærden, ægteskab og dagligliv, salmer og kunst samt skole og pædagogik. Værket giver dermed en bred og almen tilgængelig fortælling om reformationens kulturelle betydning fra 1500-tallet til i dag.

 

Margrét Eggertsdóttir (red) and Matthew James Driscoll (red): Mirrors of Virtue - Manuscript and Print in Late Pre-Modern Iceland (Ny)

Margrét Eggertsdóttir (red) and Matthew James Driscoll (red): Mirrors of Virtue - Manuscript and Print in Late Pre-Modern Iceland (Ny)

2017, 419 sider, Museum Tusculanum.

This volume of Opuscula presents ten articles on a single theme: manuscript and print in late premodern Iceland, specifically the period between the advent of print in the early sixteenth century and the establishment of the Icelandic State Broadcasting Service in the early twentieth. Throughout this period, manuscript transmission continued to exist side by side with print, the two media serving different, but overlapping, audiences and transmitting different, but overlapping, types of texts. The volume’s title, Mirrors of Virtue, refers not only to the popular late medieval and early modern genre of exemplary or admonitory mirror literature, but also to the idea that both manuscripts and printed books are reflections of virtue in a broader sense.

 

Juli 2017

Heinz Schilling (Author),‎ Rona Johnston Gordon (Translator): Martin Luther: Rebel in an Age of Upheaval

Heinz Schilling (Author),‎ Rona Johnston Gordon (Translator): Martin Luther: Rebel in an Age of Upheaval (Ny, oversættelse)
2017, 576 sider, Oxford University Press.

No other German has shaped the history of early-modern Europe more than Martin Luther.

In this comprehensive and balanced biography we see Luther as a rebel, but not as a lone hero; as a soldier in a mighty struggle for the universal reform of Christianity and its role in the world. The foundation of Protestantism changed the religious landscape of Europe, and subsequently the world, but the author chooses to show Luther not simply as a reformer, but as an individual.

In his study of the Wittenberg monk, Heinz Schilling - one of Germany's leading social and political historians - gives the reader a rounded view of a difficult, contradictory character, who changed the world by virtue of his immense will.

Alexandra Sanmark: Viking Law and Order: Places and Rituals of Assembly in the Medieval North (Ny)

Alexandra Sanmark: Viking Law and Order: Places and Rituals of Assembly in the Medieval North (Ny)
2017, 320 sider, Edinburgh University Press.

Until very recently Viking and Norse assembly sites were essentially unknown, apart from a few select sites, such as Thingvellir in Iceland. The Vikings are well-known for their violence and pillage, but they also had a well-organised system for political decision-making, legal cases and conflict resolution. Using archaeological evidence, written sources and place-names, this book provides a comprehensive analysis of their legal system and assembly sites, showing that this formed an integral part of Norse culture and identity, to the extent that the assembly institution was brought to all Norse settlements.Sites are analysed through surveys and case studies across Scandinavia, Scotland and the North Atlantic region. The author moves the view of assembly sites away from a functional one to an understanding of the symbolic meaning of these highly ritualised sites, and shows how they were constructed to signify power through monuments and natural features. This original and stimulating study is set not only in the context of the Viking and Norse periods, but also in the wider continental histories of place, assembly and the rhetoric of power.

 

Lisbeth M. Imer: Peasants and Prayers, The inscriptions of Norse Greenland

Lisbeth M. Imer: Peasants and Prayers, The inscriptions of Norse Greenland

2017, 349 sider, Syddansk Universitetsforlag og Nationalmuseet.

 

Skrivefærdighederne hos de grønlandske nordboer har ikke manglet. I alt 160 indskrifter er det blevet til indtil videre. I bogen præsenteres først den grønlanske baggrund og er fulgt af en diskussion af de grønlandske særpræg, som kan findes i materialet og ikke mindst indlæringen af runekunsten. Måske mest relevant er det hele 200 sider lange katalog med sin egen indledning, som diskuterer den bedste dokumentations og undersøgelsesmetode af både artefakter og runer.

 

Juni 2017

Nikolaj A. Makarov: Die Rus’ im 9.–10. Jahrhundert. Ein archäologisches Panorama (Ny)

Nikolaj A. Makarov: Die Rus’ im 9.–10. Jahrhundert. Ein archäologisches Panorama (Ny)
2017, 541 sider, Wachholz Verlag.

Das Werk gibt einen umfassenden Überblick über den gegenwärtigen Forschungsstand zu den Hauptzentren der frühen Rus’ sowie zu jenen, die im 9./10. Jh. zum Zusammenschluss dieser Zentren zu einem politischen Gesamtgefüge geführt haben. Die Autoren und Autorinnen skizzieren die Entwicklung verschiedener Siedlungen und politischer Machtzentren zwischen dem mittleren Dnepr und dem Volchov. Dabei erfassen sie einen Zeitraum, der sich von der Ersterwähnung des Ethnonyms „Rus’“ in mittelalterlichen Texten bis zum Ende der Regentschaft von Fürst Vladimir I. Svjatoslavič erstreckt, mit der die territoriale Herausbildung des neuen Staates weitgehend abgeschlossen war. Die historische Situation dieser Zeit wird auf der Grundlage historischer und archäologischer Untersuchungen dargestellt. Dabei fällt dem archäologischen Material das Hauptgewicht zu, es bildet mithin nicht den Hintergrund, sondern den Ausgangspunkt für die Rekonstruktion historischer Ereignisse.

 

Jonathan Lyon: Noble society: Five lives from twelfth-century Germany (Ny)

Jonathan Lyon: Noble society: Five lives from twelfth-century Germany (Ny)
2017, 304 sider, Manchester University Press.

This book provides scholars and students alike with a set of texts that can deepen their understanding of the culture and society of the twelfth-century German kingdom. The sources translated here bring to life the activities of five noblemen and noblewomen from Rome to the Baltic coast and from the Rhine River to the Alpine valleys of Austria. To read these five sources together is to appreciate how interconnected political, military, economic, religious and spiritual interests could be for some of the leading members of medieval German society-and for the authors who wrote about them. Whether fighting for the emperor in Italy, bringing Christianity to pagans in what is today northern Poland, or founding, reforming and governing monastic communities in the heartland of the German kingdom, the subjects of these texts call attention to some of the many ways that noble life shaped the world of central medieval Europe.

 

Christine Sciacca: Illuminating Women in the Medieval World (Ny)

Christine Sciacca: Illuminating Women in the Medieval World (Ny)
2017, 120 sider, Getty Museum.

When one thinks of women in the Middle Ages, the images that often come to mind are those of damsels in distress, mystics in convents, female laborers in the field, and even women of ill repute. In reality, however, medieval conceptions of womanhood were multifaceted, and women’s roles were varied and nuanced. Female stereotypes existed in the medieval world, but so too did women of power and influence. The pages of illuminated manuscripts reveal to us the many facets of medieval womanhood and slices of medieval life—from preoccupations with biblical heroines and saints to courtship, childbirth, and motherhood. While men dominated artistic production, this volume demonstrates the ways in which female artists, authors, and patrons were instrumental in the creation of illuminated manuscripts.

 

Ulla Kjær: Fransk elegance og dansk snilde - Fransk-danske kunstforbindelser i den danske enevældes tid (Ny)

Ulla Kjær: Fransk elegance og dansk snilde - Fransk-danske kunstforbindelser i den danske enevældes tid (Ny)
2017, 401 sider, Syddansk Universitetsforlag.

Historien om de fransk-danske kunstneriske forbindelser i den danske enevældes tid, 1660-1849, er en fortælling om kunsten som et redskab i iscenesættelsen af den enevældige kongemagt. Emnet er dermed ikke blot kunsten i sig selv, men også den vekslende historiske baggrund, hvorpå den blev til. Bogen præsenterer samtidig en opmarch af kunstværker i stort og småt, fra rytterstatuer til miniaturemalerier, skabt af ydmyge imitatorer, dygtige håndværkere eller storslåede og originale kunstnere i enevoldskongernes tjeneste. Den kunstneriske inspiration gik hovedsageligt den ene vej, fra Frankrig til Danmark, men samtidig var der hele tiden en vis gensidighed, som de kunstneriske relationer er med til at belyse. Ved Kulturfremstødet Danmark-Frankrig 1987-88 betegnede Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 1700-tallets resultater af Frankrigs kunstneriske indflydelse i Danmark som en "forening af fransk elegance og dansk snilde". Bedre sammenfatning kan næppe gives.

 

Robert H. Nelson: Lutheranism and the Nordic Spirit of Social Democracy. A Different Protestant Ethic (Ny)

Robert H. Nelson: Lutheranism and the Nordic Spirit of Social Democracy. A Different Protestant Ethic (Ny)

2017, 324 sider, Aarhus Universitetsforlag.

 

Værket undersøger hvordan den lutherske tro har forandret sig i løbet af de sidste 500 år, og hvordan Luthers tanker forandrede de nordiske lande - ikke blot kirken, men hele samfundsopbygningen.

 

Keld Hillingsø: Fæstningsbyen Fredericia - En by skabt til kamp. (Ny)

Keld Hillingsø: Fæstningsbyen Fredericia - En by skabt til kamp. (Ny)
2017, 81 sider, Museerne i Fredericia.


Fæstningsbyen Fredericia – En by skabt til kamp beskriver udviklingen af Fredericia som fæstningsby og dens krigshistorie i lidt over to århundreder fra 1600-tallet til slutningen af 1800-tallet. Det er fortællingen om Fredericia som Danmarks forsvarer, hvor du får et indblik i byens deltagelse i datidens krige på godt og ondt. Du kan blandt andet læse om, hvordan hele byen var indrettet og bygget til kamp og på den måde blev en hjørnested i Danmarks historie. Bogen giver desuden et dansk og europæisk indblik i, hvorfor Fredericia Fæstning kom til at spille en væsentlig rolle i flere af de danske krige.

 

Hans Andersson: Medeltida urbanisering: uppsatser 1972-2015. (Ny)

Hans Andersson: Medeltida urbanisering: uppsatser 1972-2015. (Ny)
2017, 272 sider, Lund Universitet.

I den här volymen presenteras ett urval av uppsatser, som Hans Andersson har publicerat under perioden 1972-2015 om medeltidens urbanisering. I dessa diskuteras framför allt hur man kan definiera urbanisering. Urbaniseringen ses här som en tämligen vid process som innefattar olika typer av centralorter, där staden är den mest utvecklade. Uppsatserna har spelat roll i den skandinaviska diskussionen om den medeltida urbaniseringen och har skrivits parallellt med den starka utveckling som stadsarkeologin haft i Sverige. Uppsatserna rör sig från bredare internationella till svenska perspektiv, både nationella och regionala.

Laurids Kristian Fahl og Peter Zeeberg (red.): Danmarks riges historie 1

Laurids Kristian Fahl og Peter Zeeberg (red.): Danmarks riges historie 1

2017, 478 sider, Aarhus Universitetsforlag.

 

Bogen er blot den første af tre bind, der er uddraget af Ludwig Holbergs 2500 sider lange Danmarkshistorie. I bindet kan man læse om Christian IV’s liv i stort og småt i alt fra deltagelsen i Trediveårskrigen til farven på prinsens sokker. De følgende bind udkommer samtidig med Nyhedsbrevet i juli og det sidste af de tre bind udkommer til august. Se også generelt på de 22 bind, som planlægges i serien om Holbergs værker.

 

Benedicta Pécseli (red.): Børn, kulturarv og museer - ny antologi

2017, 96 sider, Historielab.dk.

Bogen kan hentes på: http://historielab.dk/wp-content/uploads/2017/06
/HistorieLab-Antologi-A4_lowres.pdf

 

Bogen er lidt udenfor kategori ift. de bøger, som normalt præsenteres i Nyhedsbrevet, men den er ikke desto mindre vigtig. I bogen præsenteres og diskuteres den måde, som formidlingen til børn kan forbedres. Den første tredjedel af bogen præsenterer teorier og metoder til at møde børn og skabe en interesse og følelse af tilgængelighed for dem på museerne i modsætning til, hvad der er så nemt at skabe. I de sidste to tredjedele af bogen præsenteres forskellige eksempler på, hvordan man succesfuldt inddrager børn i museumsoplevelsen.

Maj 2017

Ian Peter Grohse: Frontiers for Peace in the Medieval North: The Norwegian-Scottish Frontier C. 1260-1470

Ian Peter Grohse: Frontiers for Peace in the Medieval North: The Norwegian-Scottish Frontier C. 1260-1470 (Ny)
2017, 297 sider, Brill.

In Frontiers for Peace in the Medieval North. The Norwegian-Scottish Frontier c. 1260-1470, Ian Peter Grohse examines social and political interactions in Orkney, a Norwegian-held province with long and intimate ties to the Scottish mainland. Commonly portrayed as the epicentre of political tension between Norwegian and Scottish fronts, Orkney appears here as a medium for diplomacy between monarchies and as an avenue for interface and cooperation between neighbouring communities. Removed from the national heartlands of Scandinavia and Britain, Orcadians fostered a distinctly local identity that, although rooted in Norwegian law and civic organization, featured a unique cultural accent engendered through Scottish immigration. This study of Orcadian experiences encourages greater appreciation of the peaceful dimensions of pre-modern European frontiers.

 

Rüdiger Andreßen (red): Das Kieler Schloss - Residenz im Herzen der Stadt (Ny)

Rüdiger Andreßen (red): Das Kieler Schloss - Residenz im Herzen der Stadt (Ny)
2017, 384 sider, Wachholz Verlag.

Das Kieler Schloss blickt auf eine ereignisreiche Geschichte im Herzen der Stadt Kiel zurück. Es wurde zum Witwensitz erkoren, als Haupt- und Nebenresidenz genutzt, und schließlich, in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts als „Kulturschloss“ für die Bürger Kiels umgebaut. Geprägt durch diese wechselvolle Geschichte sowie durch seine Bewohner ist das Schloss bis heute ein unverzichtbarer Teil der Stadt und ihrer Menschen. Fünf Autorinnen und Autoren zeichnen die historischen Wurzeln des Schlosses nach und ordnen diese in einen gesamteuropäischen Kontext ein. Der Herausgeber vermag auf diese Weise darzustellen, welch ein „Schatz“ sich hinter der kühlen zeitgenössischen Anmutung des Schlosses verbirgt und macht das Wahrzeichen zu einem lebendigen Teil von „Kiels neuer Mitte“.

 

Erik W. Born, Anna Heilmann, Lene Kielsen Holm, Kristin L. Laidre & Maria Iversen: Walruses and the Walrus Hunt in West and Northwest Greenland - An Interview Survey about the Catch and the Climate (Ny)

Erik W. Born, Anna Heilmann, Lene Kielsen Holm, Kristin L. Laidre & Maria Iversen: Walruses and the Walrus Hunt in West and Northwest Greenland - An Interview Survey about the Catch and the Climate (Ny)
2017, 255 sider, Museum Tusculanum Press.

This volume presents the results of an interview survey among Greenland subsistence hunters on walruses and the catch of walruses in West and Northwest Greenland. In these areas, the catch of walruses is still an important part of the traditional subsistence hunting culture. The Greenland walrus hunting grounds have experienced marked environmental changes due to climate change and quotas were introduced for the catch across all of Greenland in 2006. Thus, we wanted to explore how these changes had affected the local communities by interviewing seventy-six experienced walrus hunters living in twenty-two settlements and towns along the ca. 1,700 km coast from Maniitsoq in the south to Siorapaluk in the north. The interviews resulted in a wealth of detailed information about how climate changes and introduction of quotas have affected the walruses and the walrus hunting practice. The main text summarises the broad findings while more details are provided in the individual hunter statements in four appendices.

 

Luise Skak-Nielsen: Det påklædte hjem- tekstiler og boligkultur i Danmark gennem 300 år (Ny)

Luise Skak-Nielsen: Det påklædte hjem- tekstiler og boligkultur i Danmark gennem 300 år (Ny)

2017, 343 sider, Historismus.

Det påklædte hjem fortæller om brugen af boligtekstiler i Danmark fra omkring 1700 til i dag. Emnet spænder vidt: sengetøj og –omhæng, vinduesgardiner, gulvtæpper, portierer, vægtapeter, dækketøj, polstermøbler, puder, pyntetekstiler m.m.

Boligens tekstiler bærer på en lang og perspektivrig historie. De afspejler tidligere tiders levemåde, vareproduktion og handel, mode, stil og traditioner. Gennem århundreder har boligtekstiler tjent forskellige praktiske formål som at varme og skærme; de har kommunikeret status, smag og identitet – og skabt komfort, skønhed og hjemlig hygge. Engang havde boligtekstiler værdi som kapitalopsparing, fyrstegaver og brudeudstyr – i dag indgår de fortrinsvis som vigtige og udskiftelige accessories i boligens stilistiske udtryk.

 

Mikael Kristian Hansen: Kongernes teater under renæssancen og barokken

Mikael Kristian Hansen: Kongernes teater under renæssancen og barokken

2017, 231 sider og velillustreret, Teatermuseet

 

I nutidens danmark er magtpolitikken påvirket dybt af den måde, som medierne påvirker det politiske system. Medierne derimod var meget mindre i fortiden, men en af dem var teatret. I bogen udforskes den måde, som europas hoffer blev påvirket af teatret ud fra dansk fokus.

Morten Lander Andersen: På tur i reformationens København

Morten Lander Andersen: På tur i reformationens København

2017, 150 sider, Frydenlund.

 

Byer vokser og ændrer sig meget i løbet af århundrederne. Det kan gøre det meget svært at finde rundt i hvad, der foregår hvor, selvom vi som fagfolk er lidt bedre til at finde rundt. Med bogguiden får man muligheden for at følge nogle af reformationens begivenheder med et københavnsk fokus og igennem en vandring til de historiske steder, det reelt er foregået.

Hans Krongaard Kristensen: Tvilum Kloster

Hans Krongaard Kristensen: Tvilum Kloster

2017, 144 sider, Jysk Arlæologisk Selskab.

 

Augustinerklostret i Tvilum blev nedlagt i 1537 – lige efter Reformationen. Kirken blev omdannet til sognekirke, mens klosterbygningerne hurtigt blev revet ned, og kirkegården bredte sig ind over tomten. Ved en række målret-tede udgravningskampagner i årene 1990-1993 blev der skabt overblik over placeringen af klosterbygningerne i hovedanlægget og et par andre kon-struktioner syd for dette. Det egentlige klosteranlæg viste sig at være betyd-eligt større, end man ud fra kirkebygningen kunne forvente.  Som noget ganske specielt blev en væsentlig del af undersøgelserne gennemført i gange og friarealer på kirkegården. Bogen er skrevet af lektor emeritus ved Aarhus Universitet Hans Krongaard Kristensen, der også i sin tid ledede udgravningerne.

April 2017

Spike Bucklow, Richard Marks, Lucy Wrapson (eds.): The Art and Science of the Church Screen in Medieval Europe - Making, Meaning, Preserving

Spike Bucklow, Richard Marks, Lucy Wrapson (eds.): The Art and Science of the Church Screen in Medieval Europe - Making, Meaning, Preserving (Ny)
2017, 360 sider, Boydell & Brewer.

Fresh examinations of one of the most important church furnishings of the middle ages.

The churches of medieval Europe contained richly carved and painted screens, placed between the altar and the congregation; they survive in particularly high numbers in England, despite being partly dismantled during the Reformation. While these screens divided "lay" from "priestly" jurisdiction, it has also been argued that they served to unify architectural space. This volume brings together the latest scholarship on the subject , exploring in detail numerous aspects of the construction and painting of screens, it aims in particular to unite perspectives from science and art history. Examples are drawn from a wide geographical range, from Scandinavia to Italy.

Stuart F. Elton: Cloth Seals: an Illustrated Guide to the Identification of Lead Seals Attached to Cloth

Stuart F. Elton: Cloth Seals: an Illustrated Guide to the Identification of Lead Seals Attached to Cloth (Ny)
2017, 414 sider, Archaeopress.

This book is intended to be a repository of the salient information currently available on the identification of cloth seals, and a source of new material that extends our understanding of these important indicators of post medieval and early modern industry and trade

 

Jack D. Kilcrease (Ed.),‎ Erwin W. Lutzer (Ed.): Martin Luther in His Own Words: Essential Writings of the Reformation

Jack D. Kilcrease (Ed.),‎ Erwin W. Lutzer (Ed.): Martin Luther in His Own Words: Essential Writings of the Reformation (Ny).
2017, 176 sider, Baker Books.

 

Though most of the Protestant world can trace its roots back to the Reformation, many people today have only a vague knowledge of Martin Luther's writings. "Didn't he write the Ninety-Five Theses?" Jack Kilcrease and Erwin Lutzer step into this vacuum with a carefully selected collection of Luther's works.

Centered around the five solas of the Reformation (sola Scriptura, sola fide, sola gratia, sola Christus, soli Deo gloria), the selections offer readers an accessible primer on works that are foundational to the theology of Protestantism in all its forms. Introductions to each writing include an explanation of the historical context and the theological significance of the piece. Students of the Bible, pastors, teachers, and seminary students will find this collection an enlightening introduction to Luther in his own words and a useful addition to their libraries.

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege: Archaeological Sites in Forests: Strategies for their Protection (Ny)

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege: Archaeological Sites in Forests: Strategies for their Protection (Ny)
2017, 126 sider, Volk Verlag.

Im Rahmen der internationalen Tagung 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 2013 Pilsen, Czech Republic, fand eine Sektion zum Thema 'Archaeological Sites in Forests. Strategies for their Protection' statt. Die Referenten näherten sich dem Umgang mit Bodendenkmälern im Wald unter verschiedenen Aspekten. Die Fragen der Erfassung und Dokumentation, der Zusammenarbeit mit den Forstbehörden oder auch das Thema der Einbindung der Öffentlichkeit nahmen einen breiten Raum ein. Der Tagungsband greift die unterschiedlichen Fragestellungen mit 14 zum Teil aktualisierten Beiträgen auf, ergänzt durch einige neu verfasste Aufsätze. Die Darstellung dieser Komplexe und die Überlegungen zum Schutz der Bodendenkmäler, auch in Zeiten moderner Forstwirtschaft, werden anhand der aktuellen Situation in verschiedenen europäischen Ländern, wie der Tschechischen Republik, Polen oder auch den skandinavischen Staaten behandelt. Es zeigt sich, dass es in vielen Bereichen sehr ähnliche Vorgehensweisen gibt, aber auch regionale Besonderheiten zu beobachten sind.

 

John Julius Norwich: Four Princes: Henry VIII, Francis I, Charles V, Suleiman the Magnificent and the Obsessions That Forged Modern Europe (Ny)

John Julius Norwich: Four Princes: Henry VIII, Francis I, Charles V, Suleiman the Magnificent and the Obsessions That Forged Modern Europe (Ny)
2017, 304 sider, Atlantic Monthly Press.


Francis I of France was the personification of the Renaissance, and a highly influential patron of the arts and education. Henry VIII, who was not expected to inherit the throne but embraced the role with gusto, broke with the Roman Catholic Church and appointed himself head of the Church of England. Charles V was the most powerful industrious man of the time, and was unanimously elected Holy Roman Emperor. Suleiman the Magnificent―who stood apart as a Muslim―brought the Ottoman Empire to its apogee of political, military, and economic power.

Against the vibrant background of the Renaissance, these four men collectively shaped the culture, religion, and politics of their respective domains. With remarkable erudition, John Julius Norwich delves into this entertaining and layered history, indelibly depicting four dynamic characters and how their incredible achievements―and obsessions with one another―changed European history.

 

Niels Saxtorph: Vikingernes helte. Sagn om de nordiske guder (Ny)

Niels Saxtorph: Vikingernes helte. Sagn om de nordiske guder (Ny)
2017, 312 sider, Lindhardt og Ringhof.

Sagnene om de nordiske guder og helte er levende og farverige beretninger om elskov og død, tapperhed og svaghed. De er blevet fortalt og genfortalt, læst og genlæst gennem generationer. Niels Saxtorphs genfortællinger indeholder alt det, der kendetegner den gode historie – de er tragiske, morsomme, rørende eller rystende brutale.

 

Søren Nørby og Jakob Seerup: For flaget og Danmark – Søværnet dag for dag gennem 500 år

Søren Nørby og Jakob Seerup: For flaget og Danmark – Søværnet dag for dag gennem 500 år

2017, 240 sider og velillustreret, Forsvarsakademiet.

 

Flåden er det ældste officielt oprettede forsvarsværn i Danmark, og den har været aktiv lige siden Kong Hans officielt oprettede den i 1510. Bogen er letlæsning af den senere danske flådehistorie i modsætning til den ovenfor nævnte dybe dagbog. Mellem de dag for dag beskrevne begivenheder i den danske flådehistorie er faktasektioner omkring flådens historie og termer. Et samlet opslagsværk for dem med interesse i flådehistorie, der opdaterer en bog om flådens historie fra 2011.

 

Grethe Jacobsen & Ninna Jørgensen (red.): Kvindernes renæssance og reformation

Grethe Jacobsen & Ninna Jørgensen (red.): Kvindernes renæssance og reformation

2017, 372 sider, Museum Tusculanums Forlag.

 

Med baggrund i en kort præsentation af kvinderne i den europæiske historie i perioden 1500-1650 præsenteres et bredt spektrum af forskellige artikler handlende om de danske kvinder i perioden.  Bogen er inddelt i sektionerne renæssance og reformation, og det diskuteres hvor aktive kvinder har været indenfor de to samtidige bevægelser. Det sker ud fra yderst varierede em-ner, der omhandler alt fra periodens musik, litteratur, arkitektur, såvel som til dens sociale, politiske og religiøse liv.

 

Marts 2017

Thomas Kaufmann: Luther's Jews: A Journey into Anti-Semitism

Thomas Kaufmann: Luther's Jews: A Journey into Anti-Semitism (Ny)
2017, 240 sider, Oxford University Press.

If there was one person who could be said to light the touch-paper for the epochal transformation of European religion and culture that we now call the Reformation, it was Martin Luther. And Luther and his followers were to play a central role in the Protestant world that was to emerge from the Reformation process, both in Germany and the wider world.

In all senses of the term, this religious pioneer was a huge figure in European history. Yet there is also the very uncomfortable but at the same time undeniable fact that he was an anti-semite. Written by one of the world's leading authorities on the Reformation, this is the vexed and sometimes shocking story of Martin Luther's increasingly vitriolic attitude towards the Jews over the course of his lifetime, set against the backdrop of a world in religious turmoil.

A final chapter then reflects on the extent to which the legacy of Luther's anti-semitism was to taint the Lutheran church over the following centuries. Scheduled for publication on the five hundredth anniversary of the Reformation's birth, in light of the subsequent course of German history it is a tale both sobering and ominous in equal measure.

G. R. Evans:  A Short History of Medieval Christianity (Ny)

G. R. Evans:  A Short History of Medieval Christianity (Ny)
2017, 256 sider, I.B.Tauris.

What did people really believe in the Middle Ages? Much of our sense of the medieval period has come down to us from the writings of the learned: the abbots, priors, magnates, scholastic theologians, and others who between them, and across Christendom, controlled the machinery of church and state. For G. R. Evans too much emphasis has been placed on a governing elite and too little on those-the great mass of the semi-literate and illiterate, and the emergent middle classes-who stood outside the innermost circles of ecclesiastical power, privilege, and education. Her book finally gives proper weight to the neglected literature of demotic religion: the lives of saints; writings by those-including lay women-who had mystical experiences; and lively texts containing stories for popular edification. Ranging widely, from the fall of Rome to the ideas of the Reformation, the author addresses vital topics like the appeal of monasticism, the lure of the Crusades, the rise of the friars and the acute crisis of heresy. As Evans reveals, medieval Christianity was shaped above all by its promise of salvation or eternal perdition.

 

Marianne E. Kalinke:Stories Set Forth With Fair Words - The Evolution of Medieval Romance in Iceland (Ny)

Marianne E. Kalinke:Stories Set Forth With Fair Words - The Evolution of Medieval Romance in Iceland (Ny)
2017, 240 sider, University of Wales.

This book details the foundation and evolution of the romance genre in Iceland, tracing it from the introduction of French narratives and showing how they were acculturated into indigenous literary traditions. Marianne E. Kalinke focuses in particular on the oldest Icelandic copies of three chansons de geste and four of the earliest indigenous literary traditions, all found in an Icelandic codex from around 1300. She breaks considerable new ground in tracing the impact of the translated epic poems, which have largely been neglected by scholars in favor of the courtly romances.

 

H.C. Gulløv, Poul Olsen, Niels Brimnes, Per Hernæs, Mikkel Venborg Pedersen og Erik Gøbel (red.): Danmark og kolonierne

H.C. Gulløv, Poul Olsen, Niels Brimnes, Per Hernæs, Mikkel Venborg Pedersen og Erik Gøbel (red.): Danmark og kolonierne

2017, 5 bd. 2000 sider – ca. 400 pr. bd., velillustreret, Gads forlag.

 

De fem bind dækker dybden og bredden af den danske kolonihistorie fra starten under Christian IV i 1600-tallet og frem til afslutningen? Af de fleste af kolonierne ved starten af det 20. århundrede. Fire af bindene hand-ler om selve kolonierne mens det sidste handler om den påvirkning det at være kolonination har haft på det danske rige derhjemme. Det nye grund-værk til dem, der har interesse i den danske kolonihistorie. Bøgerne giver en nuanceret beskrivelse og stiller de kritiske spørgsmål, der er nødvendige ift. det moralske i kolonier.

Karsten Skjold Petersen: Det ulykkelige slag - Helsingborg 1710

Karsten Skjold Petersen: Det ulykkelige slag - Helsingborg 1710

2017, 240 sider og velillustreret, Gads forlag.

 

Det sidste alvorlige forsøg på at tage kontrollen med de østdanske provins-er endte med et brag i 1710. Slaget stod udenfor Helsingborg, og på trods af dansk overlegenhed endte det med et tab. Efter det efterfølgende så kendte hestedrab i byen selv blev der hurtigt sat gang i en undersøgelse af, hvad der mon gik galt. De kilder er hovedgrundlaget for bogen, som er en opdatering af den tidligere hovedbog fra 1903. Bogen er grundig og er en klassisk bog for de, der er intereserede i krigshistorie.

Martin Schwarz Lausten: Luther og Danmark i 500 år

Martin Schwarz Lausten: Luther og Danmark i 500 år

2017, 320 sider, Gads forlag.

 

Fra vores fremmeste nulevende kirkehistoriker kommer der en ny bog i forbindelse med reformationsåret. Religion er aldrig en simpel størrelse. Det er ikke mindst tilfældet med reformationen og oversættelsen af biblen til nationalsprog, så alle kunne læse guds ord. Læsningen af biblen er skift-et meget siden de oprindelige theser blev slået op for nu snart 500 år siden. Ved gentagne nedslag i den nu 500-årige historie er beskrevet hvordan den protestantismen har udviklet sig lige fra de tidligste over Brorson, Grundt-vig, Kirkegård og mange flere. Bogen er en interessant vandring i, hvad det vil sige, at være dansk troende.

 

Palle Birk Hansen: Næstved Museum 1917-2017

Palle Birk Hansen: Næstved Museum 1917-2017

2017, 143 sider, Næstved Museumsforening.

 

I bogen beskrives Næstved Museums historie fra den oprindelige interes-seforening over museet og fusionen med de sydøstsjællandske museer til Museum Sydøstdanmark i 2012. Det er den klassiske historie om, hvordan et museum bliver til og finder sig til rette med forskning og udgravninger i det lokale område. Museets historie har været lige så kompliceret som de mange andre danske museer og er værd at læse.

Umberto Albarella, Mauro Rizzetto, Hannah Russ, Kim Vickers, Sarah Viner-Daniels (eds): The Oxford Handbook of Zooarchaeology

Umberto Albarella, Mauro Rizzetto, Hannah Russ, Kim Vickers, Sarah Viner-Daniels (eds): The Oxford Handbook of Zooarchaeology

2017, 864 sider og let illustreret i s/h, OUP Oxford.

 

Bogens indhold udgør en status i forskningen i det vigtige emne. Ikke blot indeholder bogen en opdatering på fagets historie, men fremtidens mulig-heder og udfordringer tages også op. Herefter følger en beskrivelse af fag-ets metoder og ikke mindst en oversigt over vigtige termer. Bogen er på den måde en vigtig informationskilde til at opdatere videnen hos fagperson-er. For de af os, som arbejder i felten vil bogen være en kilde til de mulig-heder, der findes i de knoglematerialer, som vi graver frem.

Februar 2017

Bintley, M., Locker, M., Symons, V., Wellesley, M. (Eds.): Stasis in the Medieval West?: Questioning Change and Continuity

Bintley, M., Locker, M., Symons, V., Wellesley, M. (Eds.): Stasis in the Medieval West?: Questioning Change and Continuity (Ny)
2017, 283 sider, Palgrave Macmillan.

This volume questions the extent to which Medieval studies has emphasized the period as one of change and development through reexamining aspects of the medieval world that remained static. The Medieval period is popularly thought of as a dark age, before the flowerings of the Renaissance ushered a return to the wisdom of the Classical era. However, the reality familiar to scholars and students of the Middle Ages – that this was a time of immense transition and transformation – is well known. This book approaches the theme of ‘stasis’ in broad terms, with chapters covering the full temporal range from Late Antiquity to the later Middle Ages. Contributors to this collection seek to establish what remained static, continuous or ongoing in the Medieval era, and how the period’s political and cultural upheavals generated stasis in the form of deadlock, nostalgia, and the preservation of ancient traditions.

 

Alexandra Schwarzkopf: Axel Bundsen - Um 1800. Dänisch-deutsche Architektur an der Epochenschwelle (Ny)

Alexandra Schwarzkopf: Axel Bundsen - Um 1800. Dänisch-deutsche Architektur an der Epochenschwelle (Ny)
2017, 376 sider, Wachholz Verlag.

Axel Bundsen war einer der bedeutendsten norddeutschen Architekten des 18. Jahrhunderts. Ebenso wie seine Zeitgenossen C. F. Hansen und F. Gilly, repräsentiert Bundsen mit seinem Werk die kulturelle Wirklichkeit seiner Zeit. Die Autorin Alexandra Schwarzkopf legt mit dieser umfangreichen Gesamtdarstellung von dem Leben und Werk Axel Bundsens die erste Monographie über den Architekten vor. Zahlreiche Abbildungen bereichern ihre gründlich recherchierten Ausführungen. Es entsteht ein detailliertes Porträt Axel Bundsens und seiner Zeit, welches die Autorin in einen architekturhistorischen Gesamtkontext einordnet.

 

Dawn M Hadley (ed) & Christopher Dyer (ed): The Archaeology of the 11th Century - Continuities and Transformations (Ny)

Dawn M Hadley (ed) & Christopher Dyer (ed): The Archaeology of the 11th Century - Continuities and Transformations (Ny)
2017, 310 sider, Routledge.

The Archaeology of the 11th Century addresses many key questions surrounding this formative period of English history and considers conditions before 1066 and how these changed. The impact of the Conquest of England by the Normans is the central focus of the book, which not only assesses the destruction and upheaval caused by the invading forces, but also examines how the Normans contributed to local culture, religion, and society. The volume explores a range of topics including food culture, funerary practices, the development of castles and their impact, and how both urban and rural life evolved during the 11th century. Through its nuanced approach to the complex relationships and regional identities which characterised the period, this collection stimulates renewed debate and challenges some of the long-standing myths surrounding the Conquest. Presenting new discoveries and fresh ideas in a readable style with numerous illustrations, this interdisciplinary book is an invaluable resource for those interested in the archaeology, history, geography, art, and literature of the 11th century.

 

 

Michael Høxbro Andersen: Kunsten at konversere - høflighed i Frankrig fra renæssancen til oplysningen (Ny)

Michael Høxbro Andersen: Kunsten at konversere - høflighed i Frankrig fra renæssancen til oplysningen (Ny)

2017, 312 sider, Museum Tusculanum.

Denne udgivelse omhandler udgivelser fra Frankrig i enevældens tid, hvor den korrekte hofetikette blev debateret. Bogen tager udgangspunkt i konsersationskunstens begyndelse i renæssancen og frem til oplysningsfilosoffernes kritik af den i det 18. århundrede.

Inger Lyngdrup Nørgård: Beskyt de værdige fattige! Opfattelser og behandling af fattige i velgørenhed, filantropi og fattigvæsen i København 1770-1874

Inger Lyngdrup Nørgård: Beskyt de værdige fattige! Opfattelser og behandling af fattige i velgørenhed, filantropi og fattigvæsen i København 1770-1874

2017, 269 sider og velillustreret, Syddansk Universitetsforlag.

 

Understøttelse af fattige- og folk uden arbejde har og er til konstant diskus-sion. Selv i fortiden har der været mange meninger om og løsninger af de problemer, som fattigdom skaber. Særligt opdelingen af værdige og uvær-dige er relevant også for nutiden. Forfatteren har i bogen behandlet under-støttelsen som helhed fra 1771, hvor området blev gennemgående reforme-ret og lavet en grundig analyse af emnet fordelt på tre hovedperioder. Bogen er grundig og giver et særdeles godt overblik over den udvikling i tænkning og praktisk løsning, der er bragt til emnet i perioden.

Ulla Houkjær: Fajancer fra Holland, Frankrig og Tyskland 1600-1800

Ulla Houkjær: Fajancer fra Holland, Frankrig og Tyskland 1600-1800

2017, 416 sider og velillustreret, Designmuseum Danmark.

 

Bogen er en kærkommen opdatering på et emne, som ellers ikke får meget opmærksomhed i forskningen. Den kan siges at være en opfølgning af den over 100 år gamle Keramiske Håndbog af Emil Hannover. Bogen består af flere dele heraf fremstilling og teknik. Yderligere beskrives i bogen den stilmæssige udvikling af den mest dekorative gruppe lertøj mellem middel-alderens gods og nutidens porcelæn med dens storhedstid i 1700 tallet. Bogen afsluttes af et stort katalog med over 250 fajancer.

Hans Chr. Bjerg og Tor Jørgen Melien (red.): For Kongen og Flåten – Matros Trosners dagbok 1710-1714

Hans Chr. Bjerg og Tor Jørgen Melien (red.): For Kongen og Flåten – Matros Trosners dagbok 1710-1714

2017, 912 sider i 2 bd., Fagbokforlaget, Bergen.

Originalkilden kan ses gratis på: https://www.arkivverket.no/utforsk-arkivene/norges-dokumentarv/matros-trosners-dagbok-1710-1714

 

De to bind udgør samlet set en af de bedste kilder til den dansk-norske flådes historie indefra i starten af 1700 tallet. Dagbogen er illustreret med en mængde tegninger, og er på den måde en utrolig kilde til slaget i Køge Bugt i 1710. De viser desuden også skibe, flagføring og meget mere. Dag-bogen komplimenteres af en efterforskning efter den oprindelige forfatter, som viste sig at være broderen til den, som man oprindeligt havde tænkt som forfatter. Til slut kan nævnes, at de to redaktørers kapitler er udgivet på norsk selvom kun den ene er nordmand. Dagbogens sprog er oversat til nutidsdansk.

Januar 2017

Bryony Onciul, Michelle L. Stefano, Stephanie Hawke (eds.): Engaging Heritage, Engaging Communities

Bryony Onciul, Michelle L. Stefano, Stephanie Hawke (eds.): Engaging Heritage, Engaging Communities (Ny)
2017, 256 sider, Boydell & Brewer.

International, multi-disciplinary perspectives on the key question of community engagement in theory and practice in a diverse range of heritage settings.

Across the global networks of heritage sites, museums, and galleries, the importance of communities to the interpretation and conservation of heritage is increasingly being recognised. Yet the very term "meaningful community engagement" betrays a myriad of contrary approaches and understandings. Who is a community? How can they engage with heritage and why would they want to? How do communities and heritage professionals perceive one another? What does it mean to "engage"? These questions unsettle the very foundations of community engagement and indicate a need to unpick this important but complex trend.
Engaging Heritage, Engaging Communities critically explores the latest debates and practices surrounding community collaboration. By examining the different ways in which communities participate in heritage projects, the book questions the benefits, costs and limitations of community engagement. Whether communities are engaging through innovative initiatives or in response to economic, political or social factors, there is a need to understand how such engagements are conceptualised, facilitated and experienced by both the organisations and the communities involved.

Conor Byrn: Queenship in England: 1308–1485 Gender and Power in the Late Middle Ages

Conor Byrn: Queenship in England: 1308–1485 Gender and Power in the Late Middle Ages

2017, 148 sider, MadeGlobal Publishing.

 

Kongerne er typisk dem, der er forsket mest i, men bag enhver konge er en dronning. Gennem perioden er der i alt 9 dronninger. Bogen beskriver og diskuterer hvordan deres rolle og betydning skiftede og blev influeret af tiderne i løbet af perioden. Magt og køn er stærke emner, og det hele er sat midt i den dramatiske periode, hvor England er præget af hhv. hundredårskrigen og War of the Roses.

Sivald Grøsfjeld: Sagakritikkens historie : hovedlinjer i norsk og nordisk forskning på sagaenes troverdighet fra Torfæus til vår tid

Sivald Grøsfjeld: Sagakritikkens historie : hovedlinjer i norsk og nordisk forskning på sagaenes troverdighet fra Torfæus til vår tid

2017, 432 sider, Sagabok.

 

De nordiske sagaer opfattes meget forskelligt blandt forskere. De seneste årtiers post-processualisme og internettets fremkomst har skabt den illu-sion, at kritik ikke har eksisteret før. Det er imidlertid ikke helt sandheden. I bogen bruger Grøsfjeld nedslag i den historiske brug af sagaerne. Brugen af sagaerne i forsøget på at nå den forhistoriske virkelighed har været ud-bredt, men det har ikke været uden sine kritikere selv iblandt tidlige forsk-ere. I bogen præsenteres forskningen og kritikere fra 1600-tallet og frem til i dag, og kan bruges til at give stof til eftertanke for historiske kilder i det hele taget.

December 2016

Craig M Nakashia: Warrior Churchmen of Medieval England, 1000-1250 (Ny)

Craig M Nakashia: Warrior Churchmen of Medieval England, 1000-1250 (Ny)
2016, 272 sider, The Boydell Press.

Christianity has had a problematic relationship with warfare throughout its history, with the middle ages being no exception. While warfare came to be accepted as a necessary activity for laymen, clerics were largely excluded from military activity. Those who participated in war risked falling foul of a number of accepted canons of the church as well as the opinions of their peers. However, many continued to involve themselves in war - including active participation on battlefields. This book, focusing on a number of individual English clerics between 1000 and 1250, seeks to untangle the cultural debate surrounding this military behavior. It sets its examination into a broader context, including the clerical reform movement of the eleventh and twelfth centuries, the development of a more comprehensive canon law, and the popularization of chivalric ideology. Rather than portraying these clerics as anachronistic outliers or mere criminals, this study looks at how contemporaries understood their behaviour, arguing that there was a wide range of views - which often included praise for clerics who fought in licit causes. The picture which emerges is that clerical violence, despite its prescriptive condemnation, was often judged by how much it advanced the interests of the observer.

 

Jørgen Burchardt: Gods på vej. Vejtransportens danmarkshistorie

Jørgen Burchardt: Gods på vej. Vejtransportens danmarkshistorie

2016, tre bind 1518 sider, første bind 506 sider, Danmarks Tekniske Museum/ Forlaget Kulturbøger

 

Trebindsværket er et monumentalt værk, der dækker transporten fra de tid-ligste tider til den nyeste periode. Det første bind tager de enkelte transport-midler og beskriver med god struktur udviklingen indtil vi er nået det 20. århundrede. De øvrige bind beskriver alt fra teori metode og forskning og den moderne tids transport. Er man interesseret i transport som helhed med et fokus på den nyeste er det værket, som man har brug for.

 

Michael Andersen, Hans Mikkelsen (red.): Hedensted Kirke - Undersøgelser og restaureringer

Michael Andersen, Hans Mikkelsen (red.): Hedensted Kirke - Undersøgelser og restaureringer

2016, 157 sider og rigt illustreret, Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab.

 

Kirkeudgravningernes storhedstid er efterhånden nogle årtier gammel, og det er derfor usædvanligt, når der er store udgravninger i det indre af kir-kerne. En undtagelse er indlæggelsen af gulvarme i Hedensted kirke, som førte en næsten komplet udgravning af kirkens indre med sig i 2007-08. Undersøgelsen selv og den tidligere undersøgelseshistorie er præsenteret i bogen, som foruden selve kirkens historie indeholder kapitler om kalk-malerier, klokkestøbning, mønter og makrofosiler mm.

Jette Linaa: Urban Consumption - Tracing urbanity in the archaeological record of Aarhus c. AD 800-1800

Jette Linaa: Urban Consumption - Tracing urbanity in the archaeological record of Aarhus c. AD 800-1800

2016, 240, Aarhus Universitetsforlag.

 

Hvad udgør egentlig forskellen mellem land og by? Det udforskes gennem bogens brug af otte udgravninger fra Århus midtby og syv udgravninger i oplandet til sammenligning. Manglerne i naturvidenskabelige dateringer opvejes ved brugen af dybe keramikstudier, som placerer lagene fra de forskellige udgravninger mellem hinanden.  Ud fra den dybe forståelse og brugen af skriftlige kilder undersøges urbanitetens forskellige former og deres udvikling i Århus i en tusindårig periode. For at citere Morten Larsens (Vendsyssel Historiske Museum) anmelselse ” mange af bogens delstudier snildt kunne udfoldes til større projekter – hvilket der dog ikke i det berørte værk er plads til”.

November 2016

Robert Liddiard (ed.): Late Medieval Castles

Robert Liddiard (ed.): Late Medieval Castles (Ny)
2016, 443 sider, Boydell & Brewer.

A collection of the most significant articles in castle studies, with contributions from scholars in history, archaeology, historic buildings and landscape archaeology.

The castles of the late medieval period represent some of the finest medieval monuments in Britain, with an almost infinite capacity to fascinate and draw controversy. They are also a source of considerable academic debate.
The contents of this volume represent key works in castle scholarship. Topics discussed include castle warfare, fortress customs, architectural design and symbolism, spatial planning and the depiction of castles in medieval romance. The contributions also serve to highlight the diversity of approaches to the medieval castle, ranging from the study of documentary and literary sources, analysis of fragmentary architectural remains and the recording of field archaeology. The result is a survey that offers an in-depth analysis of castle building from the thirteenth to the fifteenth centuries, and places castles within their broader social, architectural and political contexts.

 

Rainer-Maria Weiss (red): Hammaburg - Wie alles began (Ny)

Rainer-Maria Weiss (red): Hammaburg - Wie alles began (Ny)
2016, 144 sider, Wachholz Verlag.

Das Archäologische Museum Hamburg schlägt eines der spannendsten Kapitel der Geschichte Hamburgs auf: Die historische Keimzelle der Hansestadt – die legendäre Hammaburg – gilt seit 2014 als endgültig entdeckt, womit zahlreiche Rätsel um die Gründung der Stadt gelöst werden konnten. So kann erstmals die Stadtwerdung Hamburgs lückenlos von einer kleinen sächsischen Siedlung des 8. Jahrhunderts bis zur blühenden Hansestadt aufgezeigt und illustriert werden.

Oktober 2016

Kirsi Salonen (Ed) & Sari Katajala-Peltomaa (Ed): Church and Belief in the Middle Ages: Popes, Saints, and Crusaders (Ny)

Kirsi Salonen (Ed) & Sari Katajala-Peltomaa (Ed): Church and Belief in the Middle Ages: Popes, Saints, and Crusaders (Ny)
2016, 276 sider, Amsterdam University Press.

The roles of popes, saints, and crusaders were inextricably intertwined in the Middle Ages: papal administration was fundamental in the making and promulgating of new saints and in financing crusades, while crusaders used saints as propaganda to back up the authority of popes, and even occasionally they ended up being sanctified. Yet current scholarship rarely treats these three components of medieval faith together. This book remedies that by bringing together scholars to consider the links among the three and the ways that understanding them can help us build a more complete picture of the working of the church and Christianity in the Middle Ages.

 

Kurt Villads Jensen: Crusading at the Edges of Europe: Denmark and Portugal c.1000 – c.1250 (Ny)

Kurt Villads Jensen: Crusading at the Edges of Europe: Denmark and Portugal c.1000 – c.1250 (Ny)
2016, 384 sider, Routledge.

This book is the first to compare Denmark and Portugal systematically in the High Middle Ages and demonstrates how the two countries became strong kingdoms and important powers internationally by their participation in the crusading movement.

Communication in the Middle Ages was better developed than often assumed and institutions, ideas, and military technology was exchanged rapidly, meaning it was possible to coordinate great military expeditions across the geographical periphery of Western Europe. Both Denmark and Portugal were closely connected to the sea and developed strong fleets, at the entrance to the Baltic and in the Mediterranean Seas respectively. They also both had religious borders, to the pagan Wends and to the Muslims, that were pushed forward in almost continuous crusades throughout the centuries.

 

Emma J. Wells: Pilgrim Routes of the British Isles

Emma J. Wells: Pilgrim Routes of the British Isles

2016, 240 sider, Robert Hale Ltd.

 

Tidligere i Nyhedsbrevet præsenterede vi vores nye udgivelse af Mads Bjerregaard om landskabsanalyse, hvoraf en del af analysen var fænomeno-logisk baseret. Bogen af  Wells præsenterer den klassiske historie om pilgrimsrejsen som en rejseguide med gode kort og beskrivelser. Ved brugen af dem og at følge en af de i alt 7 præsenterede ruter kan man få fornemmelsen af den faktiske rejse, som man er taget på i middelalderen. På den måde kan man koble til fortidens mennesker ifølge de fænomenolo-giske teorier.

 

September 2016

Joanna Bellis, Laura Slater (eds.): Representing War and Violence, 1250-1600

Joanna Bellis, Laura Slater (eds.): Representing War and Violence, 1250-1600 (Ny)
2016, 232 sider, Boydell & Brewer.

An examination of written and other responses to conflict in a variety of forms and genres, from the thirteenth to the seventeenth century.

War and violence took many forms in medieval and early modern Europe, from political and territorial conflict to judicial and social spectacle; from religious persecution and crusade to self-mortification and martyrdom; from comedic brutality to civil and domestic aggression. Various cultural frameworks conditioned both the acceptance of these forms of violence, and the protest that they met with: the elusive concept of chivalry, Christianity and just war theory, political ambition and the machinery of propaganda, literary genres and the expectations they generated and challenged.
The essays here, from the disciplines of history, art history and literature, explore how violence and conflict were documented, depicted, narrated and debated during this period. They consider manuals created for and addressed directly to kings and aristocratic patrons; romances whose affective treatments of violence invited profoundly empathetic, even troublingly pleasurable, responses; diaries and "autobiographies" compiled on the field and redacted for publication and self-promotion. The ethics and aesthetics of representation, as much as the violence being represented, emerge as a profound and constant theme for writers and artists grappling with this most fundamental and difficult topic of human experience.

Sian Anthony: Materialising Modern Cemeteries : Archaeological narratives of Assistens cemetery

Sian Anthony: Materialising Modern Cemeteries : Archaeological narratives of Assistens cemetery

2016, 390 sider, Lund Universitet.

Bogen kan hentes på: http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/15767794/Sian_
Anthony_Ma terialising_Modern_Cemeteries.pdf


Bogen er en Ph.D. afhandling baseret på det udgravede materiale fra As-sietens kirkegården i København. Undersøgelsens grundlag var de 1000 begravelser, som måtte flyttes da det blev besluttet at skabe en metrostation på kirkegårdsområdet. Tidsperioden behandlet i undersøgelsen er 1810-1980. I løbet af perioden er det tydeligt, at der er sket en udvikling i den måde, som de begravede er gravlagt på. Tiden er meget moderne, men undersøgelsen viser, hvordan vi som arkæologer kan tilføje noget til den moderne periode trods de mange historiske kilder.

August 2016

John Munns: Cross and Culture in Anglo-Norman England - Theology, Imagery, Devotion

John Munns: Cross and Culture in Anglo-Norman England - Theology, Imagery, Devotion (Ny)
2016, 360 sider, Boydell & Brewer.

An examination of the passion and crucifixion of Christ as depicted in the visual and religious culture of Anglo-Norman England.

The twelfth century has long been recognised as a period of unusual vibrancy and importance, witnessing seminal changes in the inter-related spheres of theology, devotional practice, and iconography, especially with regard to the cross and the crucifixion of Christ. However, the visual arts of the period have been somewhat neglected, scholarly activity tending to concentrate on its textual and intellectual heritage.
This book explores this extraordinarily rich and vibrant visual and religious culture, offering new and exciting insights into its significance, and studying the dynamic relationships between ideas and images in England between 1066 and the first decades of the thirteenth century. In addition to providing the first extensive survey of surviving Passion imagery from the period, it explores those images' contexts: intellectual, cultural, religious, and art-historical. It thus not only enhances our understanding of the place of the cross in Anglo-Norman culture; it also demonstrates how new image theories and patterns of agency shaped the life of the later medieval church.

Juni 2016

Laura Crombie: Archery and Crossbow Guilds in Medieval Flanders, 1300-1500

Laura Crombie: Archery and Crossbow Guilds in Medieval Flanders, 1300-1500 (Ny)
2016, 269 sider, Boydell & Brewer.

First full study devoted to the archery and crossbow guilds which grew up in Flanders in the middle ages.

The notion of "guilds" in civic society might conjure images of craft guilds, the organisations of butchers, bakers or brewers set up to regulate working practises. In the towns of medieval Flanders, however, a plethora of guilds existed which had little or nothing to do with the organisation of labour, including chambers of rhetoric, urban jousters and archery and crossbow guilds.
This is the first full-length study of the archery and crossbow guilds, encompassing not only the great urban centres of Ghent, Bruges and Lille but also numerous smaller towns, whose participation in guild culture was nonetheless significant. It examines guild membership, structure and organisation, revealing the diversity of guild brothers - and sisters - and bringing to life the elaborate social occasions when princes and plumbers would dine together. The most spectacular of these were the elaborate regional shooting competitions, whose entrances alone included play wagons, light shows and even an elephant! It also considers their social and cultural activities, and their important role in strengthening and rebuilding regional networks. Overall, it provides a new perspective on the strength of community within Flemish towns and the values that underlay medieval urban ideology.

Katie Stevenson, Barbara Gribling (eds.): Chivalry and the Medieval Past

Katie Stevenson, Barbara Gribling (eds.): Chivalry and the Medieval Past (Ny)
2016, 238 sider, Boydell & Brewer.

An examination of the ways in which the fluid concept of "chivalry" has been used and appropriated after the middle ages.

One of the most difficult and complex ethical and cultural codes to define, chivalry has proved a flexible, ever-changing phenomenon, constantly adapted in the hands of medieval knights, Renaissance princes, early modern antiquarians, Enlightenment scholars, modern civic authorities, authors, historians and re-enactors. This book explores the rich variations in how the Middle Ages were conceptualised and historicised to illuminate the plurality of uses of the past. Using chivalry as a lens through which to examine concepts and uses of the medieval, it provides a critical assessment of the ways in which medieval chivalry became a shorthand to express contemporary ideals, powerfully demonstrating the ways in which history could be appropriated. The chapters combine attention to documentary evidence with what material culture can tell us, in particular using the built environment and the landscape as sources to understand how the medieval past was renegotiated. With contributions spanning diverse geographic regions and periods, it redraws current chronological boundaries by considering medievalism from the late Middle Ages to the present.

 

Sheila Sweetinburgh (ed.): Early Medieval Kent, 800-1220

Sheila Sweetinburgh (ed.): Early Medieval Kent, 800-1220 (Ny)
2016, 347 sider, Boydell & Brewer.

Essays on the most important aspects of Kent's history at a time of great growth and change.

Duke William's march through Kent on his way to London after Hastings in 1066 is testimony to the importance of the county. So too are the royal fortifications at Canterbury, Dover and Rochester, and the mostly successful strategy of ruling Kent through a partnership of Crown and Church. The religious communities at Canterbury Cathedral and St Augustine's became two of the premier monasteries in England, and (following the death of Thomas Becket) international centres of pilgrimage. Yet, as well as times of triumph, these four hundred years witnessed massive difficulties for the people of Kent, and England. Viking incursions in two major phases covering two centuries were instrumental, for example, in the loss of most royal nunneries in Kent and the sacking of Canterbury in 1011. Socially, too, this was a formative period in the county's history. Colonization and rural settlement were shaped by the varied physical landscape, but also by matters of lordship and landholding that together marked Kent as distinctive, which would later become enshrined in the Customs of Kent (1293). Similarly the growth of numerous small towns, especially coastal and inland ports, highlight the vitality of the county's commercial development; the provision of ship service to the king by the confederation of the Cinque Ports denotes a special relationship that still exists today.
These essays provide insights into a range of topics of importance in the history of Kent during this seminal period. To provide a context for these, the opening essay presents an assessment of the kingdom of Kent. Subsequent chapters consider the development of first rural and then urban society, the impact of the Vikings, pilgrimage and the landscape, literacy and learning, the developing monastic way of life, and parish church architecture. Three multidisciplinary chapters discuss Canterbury as a case study, while a gazetteer of place-name elements closes the book.

Maj 2016

Inger Lauridsen: Kniplersker, kræmmere og kniplingshandlere – Bidrag til udviklingen i Sønderjylland gennem 400 år

Inger Lauridsen: Kniplersker, kræmmere og kniplingshandlere – Bidrag til udviklingen i Sønderjylland gennem 400 år

2016, 542 sider, Museum Sønderjylland.

 

Tekstilhistorie er ikke det, som historikere har behandlet mest, selvom det har stor interesse hos os arkæologer. Kniplinger har først med denne bog fået skrevet sin historie. Det er historien om et primært landhåndværk, som har haft stor vigtighed fra det kan spores i 1600-tallet og frem i 1700-tallet, hvor det havde så stor betydning, at det havde kongelig bevågenhed. Med industrialiseringen faldt bunden ud af håndværket, der dog har overlevet i mindre professionel sammenhæng.

Marts 2016

Paul Strathern: The Medici: Power, Money, and Ambition in the Italian Renaissance (Ny)

Paul Strathern: The Medici: Power, Money, and Ambition in the Italian Renaissance (Ny)
2016, 430 sider, Pegasus Books.

A vivid, dramatic, and authoritative account of perhaps the most influential family in Italian history: the Medici.

A dazzling history of the modest family that rose to become one of the most powerful in Europe, The Medici is a remarkably modern story of power, money, and ambition. Against the background of an age that saw the rebirth of ancient and classical learning Paul Strathern explores the intensely dramatic rise and fall of the Medici family in Florence, as well as the Italian Renaissance which they did so much to sponsor and encourage.

Strathern also follows the lives of many of the great Renaissance artists with whom the Medici had dealings, including Leonardo, Michelangelo and Donatello; as well as scientists like Galileo and Pico della Mirandola; and the fortunes of those members of the Medici family who achieved success away from Florence, including the two Medici popes and Catherine de' Médicis, who became Queen of France and played a major role in that country through three turbulent reigns.

 

Februar 2016

Laura Cleaver: Education in Twelfth-Century Art and Architecture - Images of Learning in Europe, c.1100-1220

Laura Cleaver: Education in Twelfth-Century Art and Architecture - Images of Learning in Europe, c.1100-1220 (Ny)
2016, 248 sider, Boydell & Brewer.

On the facade of Chartres cathedral serene personifications of the arts of grammar, rhetoric, dialectic, music, arithmetic, geometry and astronomy present passers-by with a vision of education as an improving process leading to greater knowledge of God. The arts proved a popular subject in medieval imagery, and were included in manuscripts, stained-glass and luxury metalwork objects as well as on the facades of churches. These idealized figures contrast with many textual accounts of education, in which authors recorded the hardships of student poverty and the temptations of drink and women to be found in the cities where teachers were increasingly establishing themselves.
This book considers how and why education was explored in the art and architecture of the twelfth century. Through analysis of imagery in a wide range of media, it examines how teachers and students sought to use images to enhance their reputations and the status of their studies. It also investigates how the ideal models often set out in imagery compared with contemporary practice in an era that saw significant changes, beginning with a shift away from monastic education and culminating in the appearance of the first universities.

Januar 2016

Sonja Hukantaival:

Sonja Hukantaival: "For a Witch Cannot Cross Such a Threshold!". Building Concealment Traditions in Finland c. 1200–1950 (Ny)
2016, 396 sider, Vaasa.

The study discusses objects deliberately concealed in buildings in Finland during its historical period (c. 1200–1950 CE). The phenomenon is connected with folk religion and especially with a need to protect the household from outside malicious effects. The goals are, first, to map the phenomenon of ritual building concealments in order to discover its extent, manifestations, and possible regional and chronological variations. The more specific hermeneutic aim is to discuss the motives, meanings, and internal logic of the concealments, as well as possible changes in their meanings. The concealment tradition is also studied in its wider contexts of society and worldview. One special aim, from the viewpoint of archaeology, is to introduce a theoretical framework and develop a contextual multi-source method suitable for studying historical folk religion as part of the archaeology of religion.

 

Kathleen Ann Tonry: Agency and Intention in English Print 1476–1526

Kathleen Ann Tonry: Agency and Intention in English Print 1476–1526

2016, 241 sider, Brepols.

 

Spredningen af trykkekunsten fra det tyske område efter opfindelsen af trykkepressen er et dybt interessant emne. Bogen af Kathleen har et engelsk fokus, og har et bredt materiale af bevarede trykte bøger som grundlag for forfatterens arbejde. I bogen studeres den energiske tid lige før reforma-tionen for at undersøge en engelsk tradition bl.a. for at se på hvor stor den individuelle trykker har påvirket det trykte materiale, som kan sammenlig-nes med den begyndende trykkekunst, der kom mere direkte til Danmark fra det tyske område i samme periode.

2016

Ole Færch: Hald Lens regnskab 1541-46

Ole Færch: Hald Lens regnskab 1541-46

2016, 1190 sider, Viborg Museum.

 

De tre bind udgør en kildeudgivelse om det største af de jyske len i period-en. I det første præsenteres en oversigt over område, besidelser, personer og meget mere. Alt hvad der skal til for at forstå de følgende to bind. De to efterfølgende bind er hovedkilden, hvor regnskabet på ca. 1000 sider er afskrevet i originalsproget. Bd. 2 er hovedkilden mens bd. 3 er det eneste år, hvor der er en lavet en revision i de præsenterede år. Vi kan takke for-fatteren for en ordningen og præsentationen af en utrolig kilde. T. Bang skrev i 1914-1916 bindet af Fortid og Nutid om kilden, at den var ” måske de mest interessante af lensregnskaberne pga. det inddragne gods fra Viborg Stift, men deres ordning er så indviklet, at det næsten er umuligt at finde sig til rette i dem”.

 

2015

A.T. Brown, Andy Burn, Rob Doherty (eds.): Crises in Economic and Social History - A Comparative Perspective

A.T. Brown, Andy Burn, Rob Doherty (eds.): Crises in Economic and Social History - A Comparative Perspective (Ny)
2015, 420 sider, Boydell & Brewer.

This collection of essays brings together historians examining social and economic crises from the thirteenth century to the twenty-first. Crisis is an almost ubiquitous concept for historians, applicable across (amongst others) the histories of agriculture, disease, finance and trade. Yet there has been little attempt to compare its use as an explanatory tool between these discrete fields of research. This volume breaks down the boundaries between traditional historical time periods and sub-disciplines of history to examine the ways in which past societies have coped with crises, and the role of crisis in generating economic and social change.
Should we conceptualise a medieval agrarian or financial crisis differently from their modern counterparts? Were there similarities in how contemporaries responded to famine or outbreaks of disease? How comparable are crises within households, within institutions, or across national and international networks of trade? Contributors examine how crises have shaped economic and social life in a range of studies from the Great Depression in 1930s Latin America to the outbreak of plague in seventeenth-century central Europe, and from sheep and cattle murrain in fourteenth-century England to the Northern Rock building society collapse of 2007.

Susan Signe Morrison: A Medieval Woman's Companion: Women's Lives in the European Middle Ages (Ny)

Susan Signe Morrison: A Medieval Woman's Companion: Women's Lives in the European Middle Ages (Ny)
2015, 176 sider, Oxbow Books.

Focusing on women from Western Europe between c. 300 and 1500 CE in the medieval period and richly carpeted with detail, A Medieval Woman's Companion offers a wealth of information about real medieval women who are now considered vital for understanding the Middle Ages in a full and nuanced way. Short biographies of 20 medieval women illustrate how they have anticipated and shaped current concerns, including access to education; creative emotional outlets such as art, theater, romantic fiction, and music; marriage and marital rights; fertility, pregnancy, childbirth, contraception and gynecology; sex trafficking and sexual violence; the balance of work and family; faith; and disability. Their legacy abides until today in attitudes to contemporary women that have their roots in the medieval period. The final chapter suggests how 20th and 21st century feminist and gender theories can be applied to and complicated by medieval women's lives and writings.

 

M. Kowaleski, J. Langdon, P. R. Schofield (eds.): Peasants and Lords in the Medieval English Economy. Essays in Honour of Bruce M. S. Campbell.

M. Kowaleski, J. Langdon, P. R. Schofield (eds.): Peasants and Lords in the Medieval English Economy. Essays in Honour of Bruce M. S. Campbell.

2015, 435 sider, Brepols.

 

Bogen er en hyldest til en af de store forskere indenfor studiet af den engel-ske økonomi. De mange forfattere i bogen har behandlet mange aspekter af den engelske økonomi inspireret ud fra Campbells arbejder. De forskellige artikler er delt ind i fire dele:
Lords, Peasants, and Agricultural Performance; Lords and Villeins; Pea-sants, Lords, and Markets; Peasants, Poverty, and the Environment.
Bogen kan bruges til at skabe dybde og bruges til sammenligning med  den viden, som vi har fra arbejdet med de danske forhold ud fra kilder, som sjældent er bevaret i de danske arkiver.

2014

Allen J. Frantzen: Food, Eating and Identity in Early Medieval England (Ny)

Allen J. Frantzen: Food, Eating and Identity in Early Medieval England (Ny)
2014, 304 sider, Boydell Press.

Food in the Middle Ages usually evokes images of feasting, speeches, and special occasions, even though most evidence of food culture consists of fragments of ordinary things such as knives, cooking pots, and grinding stones, which are rarely mentioned by contemporary writers. This book puts daily life and its objects at the centre of the food world. It brings together archaeological and textual evidence to show how words and implements associated with food contributed to social identity at all levels of Anglo-Saxon society. It also looks at the networks which connected fields to kitchens and linked rural centres to trading sites. Fasting, redesigned field systems, and the place of fish in the diet are examined in a wide-ranging, interdisciplinary inquiry into the power of food to reveal social complexity.