Fra seminaret 2017

Middelalderarkæologisk Forum afholder årligt et seminar med skiftende emner, som alle med interesse i middelalderarkæologi er velkomne til at deltage i.
Tidligere hed seminaret middelaldertræf, og alle interesserede kan læse og se mere herom i programmerne og billederne til venstre.

Årets MAF-seminar finder sted på Moesgård fredag d. 6 april 2018. Reserver datoen allerede nu!

Foreløbigt program:

9.45-10.00                  Velkomst

10.00-10.15.               Registrering (kaffe)

10.15-10.40                Cand. Mag. Michael Sørensen

Huslige Komforter: Brugen af Kakkelovne på Borge i det Middelalderlige Danmark (AD 1200-1600).

Pottekakler, modsat frisekakler, er et forholdsvist overset forskningsfelt indenfor Skandinavisk arkæologi. Jeg har med mit speciale prøvet at komme med et bidrag til forskningen ved at fokusere på disse tidlige kakkelovnes rolle på de danske borge og argumenterer for at de kan være del af det repræsentative hushold, som har været med til at fremvise aristokratiets ophøjet status i det middelalderlige samfund.

 

10.40-11.05               Cand. Mag. Stephanie Christensen

Middelalderlige voldsteder - arkæologiens muligheder og udfordringer

Hvordan undersøger vi som arkæologer de middelalderlige voldsteder og hvilke udfordringer står disse undersøgelser overfor?

Hvilket udviklingspotentiale er der i dansk borgforskning?

Og ikke mindst, hvordan føles det egentlig som nyuddannet arkæolog at skulle give de gamle garvede gode råd?

 

Dette er de grundlæggende spørgsmål i mit oplæg, som tager udgangspunkt i mit speciale med titlen En diskussion af praksis ved arkæologiske undersøgelser af middelalderlige voldsteder i Danmark. Min præsentation handler om de danske middelalderlige voldsteder og om, hvordan vi som arkæologer kan gribe en undersøgelse på denne anlægsgruppe an.

Der findes ikke én særlig strategi for disse undersøgelser, men i løbet af oplægget vil jeg præsentere bud på forskellige metoder og forsknings-spørgsmål, der med fordel kan anvendes ved en voldstedsundersøgelse. Jeg vil ligeledes fremlægge mine ideer til, hvordan vi som arkæologer kan udvikle dette forskningsfelt ift. metoder, forskningsspørgsmål og strategi.  

 

11.05-11.20                Kaffe

11.20-12.00                Gunvor Christiansen (Roskilde Museum)
                 Tollerup hovedgård, og fortællingen om hvor meget der kan
                 gemme sig mellem 2 søgegrøfter

Ved udgravningen af et 5000 m2 stort område i udkanten af Frederikssund, dukkede der uventet hele to velbevarede, stensatte kældre op. Den største af disse menes at stamme fra en hovedgård i den sløjfede landsby Tollerup.  Udgravningen afdækkede samtidig 3 hustomter, skelgrøfter, vejforløb, og en gennemgående landsbygrøft, der omsluttede bebyggelsen i en halvbue. Flere skriftlige kilder belyser lokaliteten, den ældste er Knud den Helliges gavebrev.

12.00-12.30                Frokost

12.30-13.00                Årsmøde

13.00-13.40                Taler annonceres senere

13.40-14.20                Claudia Theune (University of Vienna)

Objects from former concentration-camps as symbols of self- assertion.

The finds of former concentration camps and other forced camps allow deep insights to the prisoners’ societies, their lives and survival strategies. The procedures and torments, to which the prisoners were exposed in the concentration camps reveal the efforts of the SS to deprive prisoners of their identity in respect of their origin, social status and social position in the outside world. But it can be stated that basic concepts and social constants of human society and different levels of social behaviour and social action that serve to create and maintain identity, communality and dignity were also maintained in the forced camps. This can also be expressed by material culture.

 

14.20-14.40                Kaffe

14.40-15.20                Laura McAtackney (Aarhus University)

                 Archaeologies of prisons as prisms for understanding
                 contemporary society

Prisons are the archetypal 'hard' institution and so understandably have become the focus of many theorists, most famously Foucault, in their explorations of how modern society disciplines and controls its members. If one follows the argument that we must examine how society treats its lowliest to understand how society functions then prisons are especially important to dissect and understand. This paper will argue that archaeologi-cal approaches can provide us with a particularly helpful means of understanding the negotiations of power at such sites, especially in their ability to materialise experience and reveal the realities of human relationships. Through brief discussions of three prisons - Long Kesh / Maze and Kilmainham Gaol in Ireland and Horsens Faengslet in Denmark - this paper will examine not only what archaeology can tell us about functional prison sites in the contemporary but how ongoing engagement with their material remains can reveal evolving meanings as they become places of heritage.

 

15.20-16.00              Sefryn Penrose (UCL, UK)

                    Forsker i industrielle og post-industrielle landskaber og ruiner

16.00                          Opsummering/afrunding

16.10                          Slut

 

Pris, tilmelding og betaling
Alm. Deltagelse:

                                  M. kaffe, kage & frokost             130kr

                                  M. kaffe & kage                           80kr

Studerende:

                                  M. kaffe, kage & frokost             80kr

                                  M. kaffe & Kage                          30kr

                                  U. kaffe & Kage                           Gratis

 

Tilmelding kan ske via formular på http://www.middelaldernyhedsbrev.dk/seminar eller pr. mail til middny@hotmail.com.

Sidste tilmelding med frokost er d. 23. marts.

Betaling skal ske direkte til foreningens konto (Danske Bank) i forbindelse

med tilmeldingen: Reg.nr. 1551 Kontonr. 4662342.

Tilmelding

Alm. m. kaffe/kage/frokost: 130,-
Alm. m. kaffe/kage: 80,-
Studerende m. kaffe/kage/frokost: 80,-
Studerende m. kaffe/kage: 30,-
Studerende u. kaffe/kage: gratis
Nyindmeldt (vælg også en af ovenstående)
Medlem (væl også en af de ovenstående)